Archief

Huisstijl met oog voor diversiteit

De Nederlandse ROC's zijn hun werving al weer gestart voor het schooljaar 2012-2013. ROC Zeeland zet hiervoor onder andere een pakket aan opleidingsbrochures in. Die brochures hebben 'eenheid in verscheidenheid' als kenmerk.

De diversiteit in het opleidingsaanbod is het uitgangspunt van de brochures. De huisstijl benadrukt ROC als corporate brand, maar daarnaast is er voldoende ruimte om de op specifieke jongeren gerichte opleidingen aan de man te brengen.

Het resultaat is een zeer flexibele stijl, die ook duidelijke kaders stelt. Individuele opleidingen krijgen ruimschoots de kans zich in de volle breedte te presenteren. De brochures maken, naast de huisstijlcomponenten, gebruik van branchegerichte fotografie. De opleidingen kunnen hun eigen kenmerken goed naar voren brengen, terwijl het eindresultaat onmiskenbaar ROC Zeeland uitdraagt. Het pakket brochures van ROC Zeeland wordt gezamenlijk verstrekt aan decanen van 'toeleverende' scholen.

Uitvoeriger informatie over de opleidingen is te vinden op de website van ROC Zeeland .