Archief

Identificatie krijgt identiteit

Ben jij online wel wie je zegt dat je bent? Idensys controleert dat en geeft daar uitsluitsel over. Zo krijgen bedrijven en instellingen zekerheid over met wie zij digitaal communiceren. Met Idensys regelen overheid én bedrijfsleven een betrouwbare en veilige online identificatie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft BOOM Communicatie geselecteerd voor de visual branding en de verdere merkontwikkeling van Idensys in de pilotfase.

 

Idensys is een stelsel van procedures en afspraken, gericht op online identificatie. Als de pilotfase succesvol verloopt en er vanuit de politiek groen licht komt, draagt dit stelsel er vanaf 2017 aan bij dat iemands identiteit online met meer zekerheid kan worden vastgesteld. Belangrijk voor alle bedrijven en instellingen die werken aan de digitalisering van hun dienstverlening. Adviseur Joop Maas van BOOM communicatie: “Met Idensys kunnen organisaties de toegang tot hun diensten op een betrouwbare manier regelen en op een veilige manier online transacties laten plaatsvinden. Idensys kan in de toekomst bijvoorbeeld benut worden bij online aankopen, het online regelen van belastingzaken, het inloggen bij klantenportals van bedrijven, het controleren van de leeftijd bij het aanschaffen van sigaretten of drank, of het online regelen van bankzaken. In alle situaties waarbij online identificatie er toe doet, biedt Idensys zekerheid. En gemak, want Idensys zorgt voor een veel kleinere ‘digitale sleutelbos’. Iedereen is dan af van zijn vele gebruikersnamen en wachtwoorden, omdat er voortaan één effectieve manier is om iemands identiteit vast te stellen”.

Idensys is geen inlogmiddel, zoals DigiD (voor burgers) en eHerkenning (voor bedrijven), maar een verzameling afspraken waaraan inlogmiddelen moeten voldoen. Michiel Groeneveld, senior marketingcommunicatieadviseur bij uitvoeringsorganisatie Logius van het ministerie van Binnenlandse Zaken: “Die afspraken stellen strenge eisen aan de betrouwbaarheid, veiligheid en bescherming van ieders persoonlijke gegevens. De overheid beheert deze afspraken en controleert of deze worden nagekomen. Alleen organisaties die aan álle eisen voldoen en zich committeren aan de spelregels, mogen gebruik maken van Idensys. Zij krijgen dan alleen de beschikking over informatie die een persoon zelf wil delen; niet meer en niet minder”.

 

Van eID-stelsel naar Idensys

In de periode dat Idensys nog op de tekentafel lag, werd het jarenlang aangeduid met de projectnaam ‘eID-stelsel’. Na de ontwikkeling van de beschrijvende naam Idensys (‘identificatiesysteem’ in het kort), startte BOOM Communicatie een visual branding-traject om te komen tot een afgestemd logo en een daarmee verbonden huisstijl. Na een analyse van gerelateerde beeldmerken en een op visual branding gerichte JEI-sessie met het ministerie, kreeg het logo vorm. Dit werd gecreëerd vanuit studies naar symboliek, vorm, kleur en typografie.

Logo Idensys

In het beeldmerk is een abstracte weergave van een persoon verwerkt. Het afschermen of juist openstellen van de gegevens van deze persoon, wordt gesymboliseerd met de lichtblauwe vorm. Deze vorm vertoont gelijkenis met een wapenschild, dat symbool staat voor bescherming. De kleurencombinatie is ontleend aan het kleurenpallet van de Rijksoverheid, waarmee de bestaande relatie met de overheid subtiel wordt gelegd.

“Toch maakt Idensys dus bewust geen gebruik van het logo van de Rijksoverheid. Het heeft een eigen visuele identiteit gekregen omdat het geen overheidsdienst is en omdat het hier over een publiek-private samenwerking gaat”.  

Joop Maas (BOOM Communicatie)

Identificatieschermen

Belangrijkste middel in de toepassingen van Idensys, zijn de inlogschermen waarmee de daadwerkelijke identificatie plaatsvindt. BOOM Communicatie ontwikkelde die schermen, gericht op de diverse zekerheidsniveaus en concreet uitgewerkt in de benodigde ccs-stylesheets. Alles volledig afgestemd op strikte eisen vanuit de webrichtlijnen die de overheid hanteert voor online applicaties. Met deze overheidswebrichtlijnen als uitgangspunt werd ook de voorlichtende website www.idensys.nl ontwikkeld.

[carousel]/sites/default/files/upload/images/Actueel/Nieuws/Identificatie%20krijgt%20identiteit/Idensys_Inlogschermen.jpg,/sites/default/files/upload/images/Actueel/Nieuws/Identificatie%20krijgt%20identiteit/Idensys_Website.jpg[/carousel]

Vanwege de te verwachten brede groep organisaties uit overheid en bedrijfsleven die aan de slag gaat met Idensys, zijn heldere toelichtingen wenselijk op de toepassingsmogelijkheden van het logo en de huisstijl. Daarom is er een instructieve huisstijlmanual samengesteld. Ook voorlichtingsmateriaal, zoals informatieleaflets, zijn beschikbaar. De visuele identiteit van Idensys heeft daarmee dus niet alleen vorm gekregen in een logo en een huisstijl, maar tevens in een set communicatiemiddelen en online toepassingen.

 

Selectie door aanbesteding

BOOM Communicatie werd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties geselecteerd vanuit een meervoudige onderhandse aanbesteding voor het ontwikkelen van de visuele identiteit van Idensys. De ervaring met communicatieprojecten en –campagnes voor de Rijksoverheid werd daarin gewaardeerd, evenals de online expertise die wordt ingezet voor rijksoverheidsdienst RDW en het ondernemersplatform Ondernemingsplein.nl van onder meer het ministerie van Economische Zaken, Kamer van Koophandel Nederland, Centraal Bureau voor de Statistiek en Belastingdienst.