Archief

Iedereen z’n eigen Scalda

Starten met een beroepsopleiding is meteen ook kiezen voor een toekomstig beroepenveld met een eigen sfeer en cultuur. Dat maakt de studiekeuze lastig, omdat jongeren vaak nog geen goed beeld hebben van dat uiteindelijke beroep. Door zo vroeg en zo goed mogelijk duidelijk te maken wat hen wel of juist niet te wachten staat, wil Scalda jongeren faciliteren in het keuzeproces. Zodat zij een middelbare beroepsopleiding kiezen die echt bij hen past.

Jongeren kunnen uit veel opleidingen kiezen, maar hebben vaak nog onvoldoende beeld bij het beroep waarin ze dan later aan de slag gaan. Scalda wil de kenmerken van iedere beroepsgroep daarom duidelijker op de voorgrond plaatsen, zodat jongeren samen met hun ouders een weloverwogen keuze kunnen maken voor een beroepsopleiding die op meerdere vlakken aansluit: op interesse, capaciteiten, inhoud, maar zeker ook op de cultuur. Want ieder beroepenveld ademt zijn eigen sfeer en heeft specifieke kenmerken die moeten matchen met de interesses en persoonlijkheid van de toekomstig student. Pas dan kan de opleiding met succes doorlopen worden en komt er na diplomering een enthousiaste young professional bij.

Spiegel
Niet alleen de beroepen moeten nadrukkelijk naar voren komen; ook de 14 verschillende colleges van beroepsopleider Scalda moeten zich sterker presenteren met hun kenmerkende eigenschappen. In zekere zijn zij een spiegel van de beroepen waartoe zij opleiden, omdat zij dagelijks met hun eigen beroepsgroep in contact staan. Hierdoor komt binnen ieder college het specifieke karakter van elk beroepenveld naar voren in de dagelijkse praktijk, zoals in de manier van lesgeven, in praktijkcases en in het docentencorps.

 

Vakgerichte colleges
Scalda vroeg BOOM Communicatie om de vertaalslag te maken van deze zienswijze naar een nieuwe opzet van de wervingscampagne voor de komende jaren, startend met de werving voor het schooljaar 2015-2016. Joop Maas, adviseur bij BOOM Communicatie: “In het concept dat we voor Scalda hebben ontwikkeld, zijn we niet alleen aan de slag gegaan met het inzichtelijker maken van de beroepenvelden. Uit een recente imagometing kwam ook naar voren dat de naamsbekendheid van Scalda weliswaar groot is, maar het nog teveel wordt gezien als één grote onderwijsorganisatie. Terwijl Scalda bestaat uit 14 vakgerichte colleges die allemaal heel overzichtelijk zijn, hun eigen sfeer ademen en zich richten op heel verschillende branches. Die aspecten – dat kleinschalige en die verschillende identiteiten – wilden we naar voren halen. Dat hebben we gedaan met het communicatieconcept ‘Ontdek je eigen Scalda', dat het hart vormt van de nieuwe wervingscampagne”.

Ontdekken
Het communicatieconcept legt nadruk op het feit dat het studiekeuzeproces een ontdekkingstocht is waarbij iedereen moet uitkomen op de juiste plek voor een afgestemde opleiding en een passend beroep. Het maakt ook duidelijk dat Scalda bestaat uit diverse colleges; allen met een eigen karakter dat wel of juist niet aansluit bij de interesses en kenmerken van de studiezoeker. Joop Maas: “Het woord ‘ontdek' in de tagline geeft het geheel een activerend karakter. Jongeren moeten zélf willen ontdekken met welk college – en dus ook met welke beroepsgroep – zij een ‘klik' hebben. Dat kunnen ze al in een vroegtijdig stadium doen met meeloopdagen, met beroepsoriëntaties en door het gericht bezoeken van de open dagen en informatieavonden”.

Visualisatie
Naast de slogan ‘Ontdek je eigen Scalda' bestaat het communicatieconcept uit visuele componenten. In de campagne-uitingen staan echte studenten centraal, als rolmodellen van hun branche. Zij vertellen waarom ze juist bij het door hen gekozen college van Scalda op hun plek zijn. Veel aandacht is uitgegaan naar de wijze waarop de jongeren in beeld zijn gebracht binnen hun beroepspraktijk. Riona Dietvorst-Doolaard begeleide die fotografie vanuit BOOM Communicatie: “In vier lange dagen fotografie hebben we compleet verschillende opleidingen treffend in beeld gebracht. Geweldig om met al deze studenten te werken in hun eigen beroepswereld. Voor die studenten ook een hele ervaring. Eerst naar de visagiste en dan daarna hard werken. Stilstaan… iets meer naar rechts… Kin een tikje verder omhoog… vrolijk kijken, maar niet teveel lachen… en dan het perfecte shot!”.

Waardevol en trots
“In de stijl van fotograferen, hebben we gezocht naar een vorm waarin elke beroep met respect en klasse wordt gepresenteerd”, vervolgt Joop Maas. “We zetten de studenten neer als kundige, waardevolle en trotse professionals. Op die manier geven we jongeren in het te vaak nog verguisde mbo de status die ze verdienen”.

De campagne is inmiddels in volle gang. Om jongeren te faciliteren in hun ontdekkingstocht naar hun eigen Scalda worden diverse online en offline media ingezet, zoals de website, een online studiezoeker, posters en een klein boekje waarin ieder Scalda-college herkenbaar wordt neergezet. Dat boekje is een overzichtelijk en praktisch voorlichtingsmiddel voor met name decanen in het voortgezet onderwijs.