Archief

IHC in zee met BOOM Communicatie

BOOM Communicatie is onlangs aan de slag gegaan voor IHC IQIP. Het bedrijf is een onderdeel van Royal IHC en is dit jaar opgericht als resultaat van de samenvoeging van vier bedrijfsonderdelen van IHC, te weten: IHC Hydrohammer, IHC FUNDEX Equipment, IHC Handling Systems and IHC Sea Steel. BOOM houdt zich met name bezig met de nieuwe profilering van het samengevoegde bedrijf.

Profiel IHC IQIP
IHC IQIP, behorend tot Royal IHC, is een wereldwijd opererend bedrijf van Nederlandse oorsprong. IQIP levert innovatieve apparatuur en slimme oplossingen voor fundatie-, installatie- en ontmantelingwerkzaamheden in de olie- en gasindustrie, de offshore windenergiesector, weg- en waterbouw en de civiele markt. Hoewel het bedrijf pas is opgericht in 2015, boogt het op meer dan 200 jaar ervaring en expertise. Dit innovatieve bedrijf heeft een brede klantenkring, waaronder olie- en gasbedrijven, aannemers, ingenieursbureaus en overheden. Meer informatie over deze onderneming is te vinden op: www.iqip.com