Archief

Ik start op Walcheren

Hoewel de markt voor koopwoningen stagneert, blijft er behoefte bestaan aan woningen voor starters. Woonburg en Marsaki ontwikkelen in samenwerking met de gemeente Veere, dertig van dit soort woningen verspreid over drie kernen. In Aagtekerke, Biggekerke en Domburg worden deze complete en energiezuinige koopwoningen gebouwd.

Een eigen huis voor starters, genoeg ruimte voor één- en tweepersoonshuishoudens, goedkoop en zonder poespas waren in een notendop de uitgangspunten bij het ontwikkelen van de starterswoningen. Op basis hiervan is in een samenwerking tussen Marsaki, Woonburg, WTS Architecten en Bouwbedrijf Kambier een bijzonder slim ontwerp tot stand gekomen. De woningen worden aangeboden voor € 139.500,– v.o.n. en zijn exclusief bestemd voor starters op de Veerse woningmarkt. Met de door de gemeente Veere aangeboden starterslening en de mogelijkheden rondom koopsubsidie wordt het kopen van een starterswoning financieel haalbaar voor een grote groep starters. De inschrijving voor geïnteresseerden is inmiddels gestart. Via de website Marsaki.nl kunnen geïnteresseerden zich aanmelden. Tevens is hier meer informatie te vinden over de voorwaarden en de spelregels. Volgende week ontvangen alle geïnteresseerden die zich hebben aangemeld een verkoopbrochure en verdere informatie rondom de procedure.

BOOM® verzorgt alle communicatie rondom dit project.