Archief

Informatie belangrijk bij binding

In een marktsetting heeft het woord ‘binding' al snel betrekking op de relatie die een organisatie met klanten of externe stakeholders heeft of ambieert. Een bestendige relatie met interne stakeholders verdient echter tevens aandacht. “Met een gerichte inzet van interne communicatie is de verbondenheid tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en organisatie te versterken, zijn medewerkers te motiveren en kan samenwerking worden bevorderd”, zegt BOOM-adviseur David Westveer. “Dat klinkt wellicht lastig te realiseren, maar met een praktijkgerichte interne communicatiestrategie is veel winst te behalen voor organisaties.”


“Goede relaties zijn van levensbelang voor ondernemingen”, stelt Westveer. “Niet alleen relaties met externe stakeholders zijn essentieel voor een onderneming, ook duurzame relaties met interne stakeholders vormen een onmisbare schakel in de bedrijfsvoering. Binding van en tussen eigen mensen is van groot belang. De mensen binnen een organisatie en de samenwerking tussen deze mensen bepalen in zeer grote mate het succes van een onderneming.”

Op een juiste manier binden
“Goede arbeidsvoorwaarden, scholing en opleidingen, een prettige bedrijfscultuur en het uiten van waardering: het zijn stuk voor stuk veelgebruikte instrumenten om werknemers te binden. Vraag hier is of je mensen aan de organisatie zelf bindt, of uitsluitend aan de voordelen die je als organisatie biedt”, zegt Westveer. “Om mensen intrinsiek aan een organisatie te binden moet je meer diepgang bieden. Uitdaging daarbij is om interesses en waarden van werkgevers en werknemers samen te laten komen en af te stemmen daar waar mogelijk. Werkgevers en werknemers moeten bewust zijn waar ze samen aan werken.”

Commitment
Interne communicatie helpt volgens Westveer bij het binden van werknemers: “Het aanleveren van zinvolle, zingevende en contextuele informatie zorgt voor waardevolle inzichten bij zowel werknemers als werkgevers. Met interne communicatie kun je bijvoorbeeld benadrukken waar je als organisatie voor staat, wat de drijfveren van het bedrijf en de medewerkers zijn, wat ontwikkelingen in de markt betekenen voor een organisatie en zo kun je wel even doorgaan. Het gaat daarbij om de insteek: dit soort informatie deel je bewust waardoor medewerkers bijvoorbeeld interne en externe processen beter begrijpen, het speelveld van de organisatie gaan overzien, een commitment met de organisatie aangaan en zich kunnen verplaatsen in de werelden van klanten en andere medewerkers”.

Zingeving
De opbrengsten die Westveer noemt, leiden niet alleen tot een verhoging van de motivatie en het verantwoordelijkheidsgevoel, maar helpen organisaties ook te innoveren en klantgerichter te gaan werken: “Het is niet voor niets dat een modewoord als ‘zingeving' zo sterk in opkomst is. Ook medewerkers van organisaties verwachten zingeving van een werkgever. Werkgevers moeten mensen kunnen inspireren. Het is een bestaansvoorwaarde voor een vitaal bedrijf. Mensen moeten begrijpen wat er speelt, waarom er binnen een organisatie processen plaatsvinden. En bovenal wat de achtergronden zijn, ‘waarom we het allemaal doen'. Met dat type informatie kun je motiveren en binden. Dat moet je dan vooral ook doen als werkgever”, aldus Westveer.


Informeren en bewustwording
Interne communicatie speelt volgens Westveer een belangrijke rol bij het realiseren van binding. “Het begint bij informeren en bewustwording. ‘Wat doet een organisatie?', ‘Waarom?', ‘Wat speelt er binnen de organisatie?', ‘En wat daarbuiten?': het zijn stuk voor stuk belangrijke vragen die invloed hebben op de relatie tussen werkgever en werknemer. Belangrijker is echter de vraag: ‘Wat betekent dat voor iedereen en wat draag je als medewerker bij aan al deze ontwikkelingen?'. Het moet concreet worden voor medewerkers. Confronterend. Een goed voorbeeld van hoe met interne communicatie gestuurd kan worden op verbondenheid is het initiatief ‘Planète Veolia' van onze klant Veolia Environnement. Veolia Environnement lanceerde in 2010 dit personeelsblad bij al haar medewerkers in de Benelux met als doel te sturen op verbondenheid.”

Planète Veolia
“Binnen Veolia Environnement en haar verschillende divisies wordt onderling veel samengewerkt en een gezamenlijk doel nagestreefd: creatieve en duurzame oplossingen ontwikkelen die bijdragen aan een gezond milieu”, zegt BOOM-adviseur Annemieke van Egmond, die sinds 2010 het projectmanagement van Planète Veolia voor de Benelux verzorgt.

Samenwerkingen en verbindingen
Met een omzet van ca. 2 miljard is Veolia Environnement met haar verschillende divisies prominent aanwezig binnen de Benelux. Elke divisie heeft een eigen specialiteit legt Van Egmond uit: “Veolia Transport, Veolia Environmental Services MRC (afvalverwerking), Veolia Water Solutions & Technologies, Veolia Environnement Europe Services en Dalkia houden zich ieder bezig met een specifieke tak van sport. Met zo'n omvangrijke structuur is het voor Veolia een uitdaging om onderlinge samenwerkingen en verbindingen te bevorderen. Dat is volgens Van Egmond belangrijk: “Onderlinge samenwerkingen en verbindingen dragen bij aan de positieve organisatieontwikkeling die Veolia Environnement doormaakt”.

Betrokkenheid
“De inzet van ‘Planète Veolia' was al eerder een succes in Ierland en Frankrijk, waar het blad heeft bijgedragen aan een verhoging van de betrokkenheid van medewerkers. Ook in de Benelux moet de inzet ‘Planète Veolia' leiden tot een verhoging van de betrokkenheid van medewerkers”, vervolgt Van Egmond. “Nieuws en onderlinge samenwerkingen, tussen de verschillende afdelingen en divisies, worden daartoe uitvoerig belicht en gepresenteerd.”

Westveer: “Door gericht aandacht te geven aan specifieke onderwerpen en daarmee dus zinvolle, zingevende en contextuele informatie aan te reiken, zijn medewerkers te binden bij organisaties, samenwerkingen en projecten. Het gaat dus niet zo zeer om de vraag of er bijvoorbeeld een magazine moet worden ingezet, maar meer om de vraag welke informatie organisaties delen”.