Archief

Informatie gemeenten op Ondernemersplein

Op Ondernemersplein.nl bundelt de overheid informatie voor ondernemers. Hierdoor kunnen ondernemers de informatie van allerlei (semi-)overheidsinstanties online op één centraal punt vinden. Dat voorkomt zoeken in een versnipperd aanbod. Het schept overzicht en levert tijdsbesparing op.

Ondernemersplein bestaat uit informatie van instanties als Kamer van Koophandel, RDW, CBS, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Belastingdienst, Antwoord voor Bedrijven en binnenkort UWV. Maandelijks telt het informatiepunt circa 500.000 bezoeken en dat aantal is snel groeiende.

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is aangesloten bij Ondernemersplein.nl, waardoor informatie van alle gemeenten opgenomen is in dit overheidsbrede online informatiepunt. De samenwerking met VNG is belangrijk omdat bezoekers de juiste informatie moeten kunnen vinden, ongeacht of dat informatie is op nationaal, regionaal of lokaal niveau.

BOOM Communicatie is actief voor Ondernemersplein. Om alle Nederlandse gemeenten te informeren over concrete acties die van gemeenten verwacht worden om hun aangeboden informatie correct, volledig, actueel en vindbaar te houden, heeft BOOM Communicatie een uitgebreide instructie geschreven en vervaardigd. Deze is door VNG toegezonden aan alle gemeenten in Nederland.