Archief

Informatierubriek geeft zicht op havens

Voortdurende investeringen in de havens leveren Zeeland Seaports intensieve aandacht op van de pers. Niet alle initiatieven van het havenschap komen daardoor vanuit de eigen zienswijze voor het voetlicht in de media. Vandaar dat Zeeland Seaports een eigen informatierubriek heeft in de PZC; het best gelezen dagblad in Zeeland.

Dit jaar verschijnt de paginagrote rubriek 5 maal in de krant; vandaag de eerste in 2009. In de rubriek met de titel 'Haven in zicht' belicht het havenschap lopende en toekomstige ontwikkelingen vanuit het oogpunt van Zeeland Seaports en het in de zeehavens gevestigde bedrijfsleven, gericht op een breed publiek. De rubriek kan gezien worden als een regelmatig terugkerende nieuwsbrief die een bestaand medium kiest als distributiekanaal.

'Haven in zicht' is een voorlichtingsinstrument waarmee Zeeland Seaports bovendien haar belang kan aangeven voor de werkgelegenheid en welvaart van de Zeeuwse economie. Hierdoor heeft de informatierubriek voor het havenschap dus eveneens een belangrijke pr-functie.

Zeeland Seaports is beheerder van de zeehavens van Terneuzen en Vlissingen; het derde zeehavengebied van Nederland.