Archief

Innovatief imago door crowdsourcing

Consumenten vinden bedrijven die gebruik maken van crowdsourcing innovatiever dan bedrijven die dat niet doen. Het uitbesteden van innovatie aan klanten heeft een positief effect op de reputatie. Traditionele bedrijven denken vaak ten onrechte dat zij hun innovatieprocessen moeten afschermen en hun intellectueel eigendom koste wat het kost moeten veiligstellen.

Crowdsourcing staat voor het actief betrekken van de doelgroep bij het bedenken van nieuwe of verbeterde producten, diensten of projecten. Recent onderzoek van wetenschappers Schreier, Fuchs en Dahl toont aan dat crowdsourcing een positief effect heeft op de bedrijfsreputatie en de aankoopintenties van consumenten. Ook zijn consumenten bereid meer te betalen voor zogenaamde ‘user designed'-producten en is de kans groter dat zij dergelijke producten bij anderen aanbevelen.

Creatieve ideeën
Volgens de onderzoekers liggen vier argumenten ten grondslag aan het idee dat ‘user designed'-producten innovatiever zijn. Allereerst denken consumenten dat meer creatieve ideeën ontstaan naarmate meer mensen betrokken zijn bij een innovatieproces. Zo genereren ruim 800.000 mensen dagelijks 150 tot 200 ideeën voor het Amerikaanse kledingmerk Threadless. Daarvan worden er gemiddeld negen in het assortiment opgenomen. Dichter bij huis was Lay's ‘Maak de Smaak' ook dit jaar weer een daverend succes met meer dan 400.000 smaakinzendingen. Onlangs werd de winnende smaak gekozen, nadat de drie finalisten al miljoenen keren over de toonbank gingen.

Daarnaast geloven consumenten dat de grotere diversiteit van de doelgroep ten opzichte van interne innovatieteams leidt tot meer uiteenlopende ideeën. Ook zijn zij van mening dat de ideeën van daadwerkelijke gebruikers van een product beter aansluiten bij de marktbehoefte. Tenslotte menen consumenten dat de creativiteit van interne innovatieteams onder meer gehinderd wordt door winstdoelstellingen, deadlines en (merk)richtlijnen. De eindgebruiker ondervindt deze barrières tot creativiteit niet.

Social mediatrend
Mario van Gastel, communicatieadviseur bij BOOM Communicatie, onderschrijft de conclusies uit het onderzoek: “Het is van groot belang om de doelgroep nauw te betrekken bij op hen gerichte innovaties. Consumentenonderzoek was daarvoor al een gangbare methode. Crowdsourcing doet er een flinke schep bovenop. Het is begrijpelijk dat bedrijven huiverig zijn om ideevorming openlijk uit handen te geven, maar het past volledig binnen de social mediatrend. Consumenten willen inspraak en de platforms daarvoor staan voor iedereen open. Zoals uit het onderzoek van Schreier, Fuchs en Dahl blijkt, valt hier voor bedrijven veel winst te behalen. Een professionele benadering is daarbij wel vereist”.

Ook voor b2b
Hoewel het onderzoek zich richt op eenvoudige consumentenproducten als cornflakes en kleding, heeft crowdsourcing volgens Van Gastel ook in de business-to-business-branche waarde: “Zo gebruikte GE crowdsourcing voor ideeën over de nieuwe generatie elektriciteitsnetwerken in de Ecomagination Challenge. Daaraan namen voornamelijk ondernemers uit de energiebranche deel, aangetrokken tot de hoofdprijs van 100.000 dollar en de kans op een commercieel contract. GE en haar partners investeerden maar liefst 200 miljoen in de wedstrijd. Een bescheiden investering voor tientallen kwalitatief hoogstaande ideeën, talloze connecties met veelbelovende ondernemers en een enorme hoeveelheid media-aandacht. Met het project wilde GE ook haar reputatie als innovatieleider versterken. Het onderzoek bevestigt dat crowdsourcing hiervoor een goede keuze was”.

Zie ook: De waarde van crowdsourcing.

Geraadpleegde bronnen: Ecomagination.com, Eurib.org.