Archief

Innoveren door samenwerking

Zeeuwse ondernemers die zich bezig (willen) houden met innovatie, kunnen deelnemen aan het Innovatienetwerk Zeeland. Dit samenwerkingsverband richt zich op het samen zoeken naar innovatieve oplossingen en het uitwerken van nieuwe ideeën. Ook kunnen de deelnemers een beroep doen op de expertise van de partners die aan het INZ verbonden zijn.

Het Innovatienetwerk Zeeland organiseert jaarlijks het in de regio inmiddels bekende Zeeuwse Innovatie Evenement (ZIE). Verder presenteert het innovatienetwerk zich op verschillende evenementen en bijeenkomsten. BOOM® realiseerde voor deze gelegenheden promotioneel materiaal onder de noemer ‘innoveren door samenwerking'.

De partners van het Innovatienetwerk Zeeland zijn: Syntens, de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW), de Hogeschool Zeeland, MKB Zeeland, de Kamer van Koophandel en de NV Economische Impuls. Deze partijen zijn enerzijds actief met de verdere opbouw van het netwerk en anderzijds met het daadwerkelijk ondersteunen van innovatieactiviteiten en ondernemerschap. Dat vindt plaats via gerichte innovatiekringen binnen het netwerk, zoals ‘Maintenance', ‘High Performance' en ‘Watertechnologie'.