Archief

Interactie met merk via sociale media

Sociale media kunnen zorgen voor een interactie met een merk. Toch beslissen adverteerders vaak puur vanwege het bereik om actief te zijn op sociale netwerken en benutten ze de communicatiemogelijkheden onvoldoende.

Dit blijkt uit onderzoek van Hyves en MextrixLab. Het doel was inzicht te krijgen in zowel de push- als pull-elementen van het adverteren via een sociaal netwerk. Wanneer geprobeerd wordt de effecten van de netwerken te meten, wordt er slechts rekening gehouden met de effecten van het zien van de campagne (push), terwijl de mogelijkheden van interactie (pull) het adverteren in sociale media uniek kunnen maken. Het onderzoek ‘ACE Social' meet ook die effecten van een sociaal netwerk.

Tweederde van de Hyves-gebruikers staat er positief tegenover om betrokken te worden bij interactieve communicatie van een merk. Er moet dan wel een gericht spel of een speciale actie aan gekoppeld worden. Het merk zelf speelt een geringe rol in het verkrijgen van de interactie.

Wanneer mensen deelnemen zijn de effecten van kennis, houding en gedrag groot. Op alle punten zien de onderzoekers een effect dat veel groter is dan ‘zien' alleen. Bij mensen die de campagne doorsturen, en dus een nog positiever beeld hebben van de actie, zijn de effecten het grootst.

Wil de actie een succes zijn, dan zal deze relevant moeten zijn voor de deelnemer. Minder van belang is wie de afzender is.

Meer over het onderzoek ‘ACE Social' is te vinden in het januari-nummer van Tijdschrift voor Marketing.

Geraadpleegde bron: Tijdschrift voor Marketing.