Archief

Interne communicatie voor sterk imago

Organisaties en merken stralen uit wie ze zijn. Een krachtige en herkenbare identiteit kan dus een sterk imago opleveren. Dat begint allemaal bij aandacht voor internal branding en goede interne communicatie. Zeventig procent van de leidinggevenden erkent dat. Toch heeft slechts minder dan de helft van alle organisaties een concreet plan uitgewerkt waarmee interne communicatie te sturen is.

In zijn column ‘Buiten winnen, binnen beginnen' op deze website, sprak Hans van den Boom, algemeen directeur van BOOM Communicatie, onlangs over internal branding. Zijn visie: door waarden en ambities intern lading te geven, is pas echt invulling te geven aan de externe merkbelofte. Uit onderzoek blijkt nu dat twee derde van de managers denkt dat de visie en kernwaarden van hun organisatie wel bij hun medewerkers bekend zijn. Toch gelooft slechts een kwart dat hun beleid en beslissingen daadwerkelijk worden begrepen – laat staan (uit)gedragen. In dat grijze gebied, waar begrip verloren gaat en spanningen en weerstanden ontstaan, speelt interne communicatie een cruciale rol. Een duidelijke visie op de inzet en uitrol van uw interne communicatie levert een belangrijke bijdrage aan het omarmen van de koers en van de besluiten die daaruit voortkomen. Als werknemers zien dat keuzes worden gebaseerd op een koers die zij herkennen én erkennen, zorgt dat voor draagvlak en het gewenste gedrag.

Het ontwikkelen van een effectieve aanpak voor interne communicatie lijkt even complex als belangrijk. Joop Maas, strategisch adviseur bij BOOM Communicatie: “Interne communicatie is een breed begrip en heeft betrekking op structuren, systemen, behoeften, gedragingen… Noem maar op. Dagelijks vindt er in talrijke vormen en op allerlei niveaus binnen een organisatie communicatie plaats: van het informele contact bij het koffieautomaat tot formele vormen van werkoverleg, van het sturen van e-mails tot het informeren via interne nieuwsbrieven en van het geven van feedback tot het krijgen en geven van leiding. Zulke interne contactmomenten zijn allemaal te benutten voor het versterken van de identiteit. Daar is dan wel een strategisch kader voor nodig. Dat begint met het vaststellen van de gewenste identiteit en de koers die daaruit volgt. Vervolgens is het zaak die koers te verklaren aan iedereen binnen de organisatie. Daarna kan er bij ieder communicatiemoment een verbinding worden gemaakt met de identiteit en de koers. Zo wordt duidelijk dat alles met een reden gedaan wordt; met een helder doel voor ogen”.

Enkele wezenlijke uitgangspunten voor communicatie die de kracht van een organisatie van binnenuit versterkt, zijn:

• Maak duidelijk waar de organisatie nú staat en waar de organisatie in de toekomst wíl staan.
• Laat zien hoe de gestelde doelstellingen behaald worden.
• Verklaar waarom dat de route naar succes is.
• Specificeer de rol van managers en medewerkers is in dat proces.
• Wees duidelijk in wat er van hen gevraagd wordt en waarom dat belangrijk is.
• Toon aan wat het gezamenlijke belang is van het behalen van de organisatiedoelstelling.

Joop Maas: “Antwoord geven op ‘waarom, hoe en wat'. Daar komt het dus op neer. Dat ‘hoe' en ‘wat' kan vervolgens gericht worden opgepakt. Door communicatiestructuren en -systemen aan te passen, in het leven te roepen of juist af te schaffen. Want: passen onze overlegvormen eigenlijk wel bij onze visie en identiteit? Organiseren wij het geven van feedback op een juiste manier? En zijn onze interne informatiesystemen passend en effectief? Wees daar kritisch op, want alles zou een bijdrage moeten leveren aan het uitdragen van de waarden en het realiseren van de doelen van uw organisatie”.

Interne communicatie is dus geen doel op zich; het is een belangrijk middel om duidelijkheid en begrip te creëren. En om de eigen identiteit (verder) te versterken, het gewenste gedrag te verkrijgen en daarmee de organisatiedoelen na te streven.

Geraadpleegde bronnen: Gatehouse, AllthingsIC