Archief

Intranet heeft vliegende start nodig

Hoewel de inzet van intranet onder bedrijven en instellingen inmiddels gemeengoed is, levert slechts een klein deel van de initiatieven een positieve ‘return on investment' (ROI) op. Naast een goede instructie ontbreekt het vaak aan betrokkenheid onder medewerkers.

Bureau MediaTest verrichte onderzoek onder 200 intranetgebruikers, experts en verantwoordelijken binnen organisaties. Hieruit kwam naar voren dat de waardering van intranet in grove lijnen wordt bepaald door drie factoren. De basisvoorwaarde voor een positieve waardering (cijfer 6) is de beschikbaarheid van sterke werkgerelateerde informatie, zoals handleidingen en procedures, via een goede zoekfunctie en heldere navigatie. Ook verwachten medewerkers hun salarisstroken te kunnen inzien en vakantiedagen te kunnen opgeven.

Efficiëntie
De beschikbaarheid van intranet thuis en mobiel tillen de gemiddelde waardering door de onderzoeksrespondenten naar een 7. Om een 8 of hoger te scoren, dient het intranet sociale componenten te omvatten, zoals blogs, de mogelijkheid om berichten en reacties te plaatsen en een interne chatfunctie.

Ruim 40 procent van de respondenten verwacht efficiënter te kunnen werken door een goed functionerend intranet. Bijna een derde zegt dat het hen ergernis zou besparen en ruim 10 procent geeft aan door een goed werkend intranet positiever over hun werk te praten. Toch kan volgens een meerderheid intranet het traditionele persoonsblad (nog) niet vervangen.

Introductie
Volgens Annemieke Boidin-Van Egmond, communicatieadviseur bij BOOM Communicatie, draagt een goede start in grote mate bij aan het succes van een intranet: “Meteen al na het eerste gebruik, krijgt het nieuwe intranet een stempel opgedrukt door het personeel. Is de content niet nuttig of attractief, de navigatie niet helder of de support niet goed, dan is de kans groot dat het intranet nooit omarmd zal worden. Er moet dus ten tijde van de lancering een goed product staan, wat bovendien op een attractieve manier onder de aandacht gebracht dient te worden. Zo ontwikkelden we voor scholengroep KPO Roosendaal onlangs een campagne voor het lanceren van hun sociale intranet. Een duidelijke instructievideo was daar een belangrijk onderdeel van, zodat het personeel meteen drempelloos met het intranet aan de slag kon. Vanaf de introductie was de betrokkenheid en de participatie van de medewerkers hoog. En dat is tot op de dag van vandaag zo gebleven. Actieve gebruikers zien de mogelijkheden van hun intranet en stimuleren zo verdere groei. Zowel door nieuwe toepassingen te bedenken als door terughoudende collega's enthousiast te maken”.

Geraadpleegde bron: MediaTest.nl.