Archief

Introductiecampagne online woningaanbod

Woningzoekenden in Zuidwest-Nederland kunnen zich via de vandaag gelanceerde website Zuidwestwonen.nl wel heel eenvoudig inschrijven voor een woning. De woningcorporaties Castria Wonen, Soomland, Wonen West Brabant en Woningstichting Dinteloord bieden via de nieuwe website voortaan hun gezamenlijke woningaanbod aan. Alle beschikbare woningen van de deelnemende corporaties in de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Roosendaal, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht zijn nu via één website te bezien.

Volgens BOOM-adviseur Luuk Schils is het zoeken van (huur)woningen in Zuidwest-Nederland veel eenvoudiger geworden: “Zuidwestwonen.nl is een geheel nieuw platform. De achterliggende gedachte bij het samenbrengen van het woningaanbod is het vereenvoudigen van het zoeken naar een woning. Het nieuwe systeem is volledig digitaal en biedt daardoor veel meer keuze en flexibiliteit aan woningzoekenden. Het systeem is transparant, voor de hele regio gelden dezelfde ‘spelregels' en woningzoekenden kunnen zich op één plaats inschrijven.”

Met een zorgvuldig geplande communicatiecampagne zijn interne en externe belanghouders op de hoogte gebracht van het nieuwe platform en de consequenties die de introductie en implementatie met zich meebrengt.

BOOM-adviseur Luuk Schils was betrokken bij de ontwikkeling van de campagnestrategie. Volgens Schils is de campagne zorgvuldig gepland: “Met de introductie-campagne ‘Eén website, alle woningen' is het nieuwe platform geïntroduceerd naar diverse stakeholders. BOOM ontwikkelde voor iedere doelgroep een afzonderlijke communicatiestrategie zodat zowel huidige woningzoekenden, toekomstige woningzoekenden, medewerkers van de corporaties als andere belanghebbenden op een afgestemde wijze zijn geïnformeerd en op een gepaste wijze kennis hebben kunnen maken met Zuidwestwonen.nl. Alle groepen zijn met behulp van diverse afgewogen communicatiemiddelen en via uiteenlopende kanalen geïnformeerd over de voordelen van het platform.”

Persoonlijke benadering

Alle 15.000 geregistreerde actieve woningzoekenden zijn via een gepersonaliseerde direct mailing geïnformeerd over het nieuwe platform. Daarnaast zijn zij gewezen op het feit dat zij zich met de komst van een nieuw platform opnieuw moeten inschrijven. Hierbij gaat naar twee groepen bijzondere aandacht uit: ouderen en allochtonen. Schils: “Om deze groepen op een effectieve wijze te informeren, ondergingen medewerkers van de corporaties ruim voor de lancering een specifieke training waarbij de werking van het nieuwe platform werd uiteengezet. Ook ontvingen zij informatie over hoe zij als medewerker van een corporatie op een afgestemde wijze tekst en uitleg kunnen geven.”

Campagne

De lancering van het woonruimte-verdeelsysteem gaat gepaard met een omvangrijke massamediale campagne in Zuidwest-Nederland. De focus ligt hierbij op een advertentiecampagne in diverse regionale weekbladen. Ook zijn in diverse magazines en dagbladen advertorials geplaatst en zijn ‘outdoor' uitingen ingezet. Schils: “Op deze wijze is een groot gedeelte van de doelgroep op een efficiënte wijze bereikt.”

Volgens Schils is het belangrijk om gebruik te maken van bestaande mogelijkheden van de corporaties: “Bezit in de vorm van vastgoed en wagenpark vormt een prima communicatiekanaal. Een deel van het wagenpark van de corporaties is daarom ook beletterd en diverse objecten van de corporaties zijn voorzien van posters. Daarnaast ontwikkelde BOOM ook ondersteunende communicatieuitingen zoals een brochure, flyers, POS-materialen en een film.”

Grafisch vormgeefster Eva Selij was namens BOOM betrokken bij de ontwikkeling van de campagne. Volgens Selij is het zaak om te vertrekken vanuit een herkenbare visuele identiteit: “Om de consistentie tussen alle communicatie-uitingen en daarmee het effect te vergroten, hebben we eerst een logo, huisstijl en promotionele campagnestijl vervaardigd waarbij we de identiteit van de dienst als centraal uitgangspunt hebben genomen. Deze stijl is uiteindelijk ook doorgevoerd in het webdesign van de website.”

Persbenadering

Volgens Schils is de gehele campagne zorgvuldig gepland zodat ook de nodige free publicity is gegenereerd: “Door de verspreiding van zogenaamde ‘perskits' met daarin uitgebreide informatie en een actieve benadering van de pers is er op specifieke momenten veel aandacht gecreëerd voor het platform. Een speciale kick-off bijeenkomst bij aanvang van het externe communicatietraject zorgde ervoor dat verschillende doelgroepen en belanghebbenden betrokken raakten bij het project. Op deze wijze is er draagvlak gecreëerd en is er een positieve beeldvorming ontstaan. Met name dat laatste punt is essentieel. Door van meet af aan zorgvuldig communicatiemomenten te plannen en inhoudelijke boodschappen af te stemmen, hebben we dit proces voor zover dat kan, in positieve zin kunnen sturen.”

Op de foto: Luuk Schils en Eva Selij.