Archief

Inventarisatie start webportaal

“De ontwikkeling van een nieuw en effectief webportaal begint met een grondige inventarisatie van wensen, behoeften en eisen. Daarna is het zaak om keuzes te maken, een programma van eisen en een plan van aanpak op te stellen.” BOOM-adviseur David Westveer begeleidde het inventarisatie- en webadviestraject dat de basis vormde van een nieuw webportaal van Zeeland Seaports. “Afhankelijk van de situatie, de complexiteit van de opdracht en de ambities van een opdrachtgever is een inventarisatie al snel een omvangrijk project. Denk niet alleen in termen van tijd. Ook kennis dient ingebracht te worden en interne verwachtingen en eisen behoren te worden afgestemd.”

Met behulp van diverse participatiemethoden is de interne organisatie volop betrokken. “Vanuit BOOM hebben wij de interne werkgroep begeleid, zegt David Westveer. “Dit resulteerde niet alleen in een specifiek rapport waarmee de bouw van een nieuw webportaal kon worden gerealiseerd. Ook de kennisuitwisseling, het creëren van commitment en draagvlak zijn voor Zeeland Seaports belangrijke opbrengsten.”

De gedetailleerde rapportage van het project omvat een inventarisatieverslag, een plan van aanpak, beschrijvingen van functionaliteiten, een informatiedesign, een boomstructuur en technische criteria. De aanbevelingen van BOOM over onder andere ontwikkeling, promotie, implementatie en beheer zijn door Zeeland Seaports overgenomen.

Inmiddels is het webportaal operationeel en grotendeels publiekelijk toegankelijk. Het webportaal omvat onder meer een corporate website, een intranet, een extranet, diverse landingsites en -pages en diverse projectwebsites.