Archief

Inzichten BètaMentality zijn bruikbaar

Gisteren gaven BOOM-adviseurs David Westveer en Joop Maas aan de Hogeschool Rotterdam een lezing over het toepassen van het BètaMentality-model in de praktijk. Door te handelen vanuit de inzichten uit het BètaMentality-model is volgens hen voor veel technische opleidingen winst te behalen.

Maar liefst 87% van de Nederlandse jongeren staat open voor een toekomst in de techniek. Het overgrote deel van deze jongeren kiest uiteindelijk voor een beroep in een andere sector. Dit blijkt uit onderzoek van het Platform Bèta Techniek. Er gaat dus iets mis tijdens het studiekeuzeproces.

“Veel technische opleidingen spreken met hun wervingsactiviteiten en met de opleidingen zelf slechts een beperkt deel van de jongeren aan”, zegt David Westveer. Joop Maas vervolgt: “Het BètaMentality-model helpt de wervingsactiviteiten gerichter in te zetten. Het model verdeelt jongeren in vier groepen op basis van hun houding ten opzichte van techniek. Technische beroepsopleidingen trekken nu vooral jongeren die volgens het model te typeren zijn als ‘Concrete Bèta's'. Zij zijn van nature al graag bezig met techniek. Doordat opleidingen zich eenzijdig op ‘Concrete Bèta's' richten, worden andere jongeren ongemerkt buitengesloten. Er wordt dus een enorm potentieel onbenut gelaten. Want in principe vinden heel veel jongeren techniek wel interessant, maar kiezen ze er door onbekendheid, vooroordelen en een slecht afgestemde communicatie van opleidingsinstituten uiteindelijk niet voor. Een aanpak die gericht is op de bevindingen uit het model, kan daar verandering in brengen. Dat hebben wij met verschillende opdrachten voor technische opleidingen al in de praktijk bewezen”.

“Wij zien dat veel opleidingsinstanties hun technische opleidingen op een klassieke wijze inrichten en aanprijzen”, zegt David Westveer. “Ons doel tijdens de lezing gisteren was om te inspireren en de aanwezige onderwijsprofessionals te activeren om met de inzichten daadwerkelijk aan de slag te gaan. Afgaande op de reacties na afloop, mag ik concluderen dat de door ons gedeelde best practices inspirerend waren voor de aanwezigen en dat men met de opgedane inzichten aan de slag wil gaan.”

Niet alleen ‘plaatjes en praatjes'
Joop Maas: “Tijdens de presentatie hebben we verschillende manieren getoond waarop jongeren in de volle breedte met communicatie over techniek zijn aan te spreken. Het is daarbij cruciaal dat er niet alleen over de externe communicatie wordt nagedacht, maar dat ook in de onderwijsprogramma's voldoende rekening wordt gehouden met de wensen en behoeften van bredere groepen jongeren. Het heeft geen zin om hen met prachtige ‘plaatjes en praatjes' een techniekopleiding binnen te loodsen die vervolgens volledig is afgestemd op de ‘Concrete Bèta'. Dat levert voor die jongeren en voor de school alleen maar frustratie op en het leidt er uiteindelijk toe dat de opleiding niet wordt afgemaakt. Het is dus van groot belang dat er binnen de onderwijsinstelling zelf onderkend wordt dat de lesstof en de manier van lesgeven voor een deel aangepast zal moeten worden aan de nieuwe doelgroepen”.

David Westveer en Joop Maas van BOOM Communicatie werken als communicatieprofessionals voor diverse onderwijsinstellingen en hebben specifieke ervaring met de implementatie van het BètaMentality-model binnen het beroepsonderwijs. BOOM paste als eerste communicatiebureau in Nederland de inzichten van het BetaMentality-model succesvol toe in enkele campagnes voor het beroepsonderwijs.