Archief

Jaarkrant succesvol medium

Vanwege de positieve reacties op de eerste editie van de jaarkrant van Stichting De Oude Vrijheid, is de krant ook dit jaar verschenen. De scholen van de stichting benutten de jaarkrant om ouders te informeren en te enthousiasmeren.

Tot de Stichting De Oude Vrijheid behoren zeven katholieke basisscholen. Door deze scholengroep uit Hilvarenbeek is een groot aantal beleidszaken centraal ontwikkeld. Er is nu ook overeengekomen de communicatie van de diverse scholen te optimaliseren, te bundelen en te centreren.

Elke school heeft een eigen identiteit, een eigen schoolklimaat, een eigen kleur. Toch zijn het geen eilanden. Het afgelopen jaar werd de samenwerking tussen de scholen al goed vormgegeven. De komende jaren wordt dat nog verder versterkt. Het thema van dit jaar is dan ook: Samen Leren, Samen Werken, Samen Wijs!

De jaarkrant was vorig jaar één van de eerste middelen waarmee de scholengroep gezamenlijk naar buiten trad. Aan de positieve reacties af te meten, werd deze informatievoorziening erg gewaardeerd. Nu wordt die lijn doorgezet met een tweede jaarkrant die eveneens tot doel heeft de betrokkenheid van ouders bij de scholen verder te vergroten.