Archief

Jongeren negeren reclame social media

Jongeren lijken ongevoelig voor reclame op sociale netwerksites. Ze zijn zich ervan bewust dat organisaties hen via social media proberen te bereiken en te beïnvloeden, maar ze gaan nauwelijks in op de aanbiedingen die hen worden gedaan. Dat is de belangrijkste conclusie van het onderzoek 'Jongeren over reclame op sociale netwerksites' van de Consumentenautoriteit en de Nationale Jeugdraad (NJR).

Als jongeren wel op reclames ingaan, gaat het vooral om aanbiedingen via groepen waar zij zich vanuit een interesse voor hebben aangemeld. Acht procent geeft aan wel eens in te gaan op een reclame die zij, vaak ongevraagd, ontvangen na het spelen van een spel op een netwerksite. De minste indruk maken advertenties die gebruikers ontvangen als privé-bericht. Vijf procent koopt wel eens iets via een dergelijke aanbieding.

Organisaties proberen gebruikers van sociale netwerken vaak te bereiken via groepen of spelletjes die verbonden zijn aan een product of merk. 63 procent is aangesloten bij een dergelijke online groep. Zes op de tien jongeren ontvangt via deze groepen aanbiedingen, waar bijna een kwart op in gaat.

“Organisaties doen er niet goed aan om jongeren agressief met advertenties te benaderen via social media”, zegt communicatieadviseur David Westveer. “Het recent gepubliceerde onderzoek van de Nationale Jeugdraad bevestigt die opvatting. Jongeren argwanen organisaties die hen online benaderen met de intentie iets te willen verkopen. Maar slechts een kwart lijkt van de jongeren maakt er geen probleem dat bedrijven de netwerksites gebruiken om te adverteren. De overige 75 procent is argwanend tegenover advertenties en negeert de reclame-uitingen. Terughoudendheid is daarom geboden. Organisaties die zich online op jongeren willen richten, moeten leren omgekeerd te denken. Hoe zorg je ervoor dat jongeren jou online vinden? Dat is een relevante vraag.”

De NJR houdt op scholen onderzoek onder scholieren die een representatieve afspiegeling vormen van de Nederlandse jongeren. Aan het onderzoek deden 830 respondenten mee. Bijna alle deelnemers hebben een profiel op één of meerdere sociale netwerksites. Meer dan de helft besteedt hier meer dan anderhalf uur per dag aan. Tien procent zegt zelfs vijf tot tien uur per dag.

Geraadpleegde bronnen: Consumentenautoriteit.nl, Njr.nl