Archief

Jongeren testen hun toekomst

Het terugdringen van ‘uitval' onder studenten is een belangrijk thema binnen het middelbaar beroepsonderwijs. Als jongeren voortijdig stoppen met hun opleiding is dat in veel gevallen te wijten aan een verkeerd gemaakte keuze aan het begin van de studie. Door jongeren van tevoren goed te informeren en te adviseren, is de kans groter dat iedereen de opleiding kiest die bij hem of haar past. Een wervingscampagne voor beroepsopleidingen is dus een uitgelezen kans om het maken van de juiste studiekeuze centraal te stellen.

In de succesvol gebleken wervingscampagnes die BOOM de afgelopen jaren met ROC Zeeland ontwikkelde, draaide het dus niet zozeer om het aantrekken van studenten, maar vooral om de bewustwording dat de studiekeuze een serieuze en belangrijke aangelegenheid is. De nieuwe campagne ‘Test Je Toekomst' zet daar nog een stap verder in. Waar de vorige campagne ‘Knooppunt Toekomst' de bewustwording aanwakkerde dat er een belangrijke keuze gemaakt moest worden, heeft de nieuwe campagne als insteek dat vooral de juiste keuze maken belangrijk is. Centraal in de campagne staat daarom de ‘toekomsttest', waarmee jongeren aan de hand van hun eigen persoonlijkheid en interesses een passende opleidingsrichting voorgeschoteld krijgen. Uit de toekomsttest komt naar voren of men voor een administratief, technisch, sportief of sociaal beroep moet gaan, om maar een paar van de vele mogelijkheden te noemen. Als de opleidingsrichting in grote lijnen is bepaald, staat het ROC klaar om de jongere met raad en daad bij te staan bij het verdere keuzeproces.

Een uniek element van de campagnes die de afgelopen jaren werden gehouden, is ook binnen de nieuwe opzet behouden: de persoonlijke benadering van de doelgroep. Promotieteams van het ROC geven op de middelbare scholen in de regio ruchtbaarheid aan de campagne en leggen met een inschrijfformulier direct contact. Met de hieruit verkregen gegevens kan ROC Zeeland op individueel niveau de juiste informatie geven, nog voordat de open dagen plaatsvinden. Uit de resultaten van de voorgaande campagnes is af te leiden dat deze aanpak succesvol is: jongeren die de open dagen bezoeken bereiden zich nu beter voor en gaan veel gerichter op zoek naar informatie over de opleiding(en) die zij op het oog hebben.

De open dagen van ROC Zeeland vinden plaats op vrijdag 21 en zaterdag 22 januari 2011.

Meer informatie: www.testjetoekomst.nl.