Archief

Jubileumuitgave Korczakschool

‘Elke dag anders' is het thema van het jubileumboek dat de Korczakschool in het kader van haar 25 jaar bestaan aan medewerkers en relaties heeft geschonken. Het jubileumboek toont in tekst en beeld dat de Korczakschool in de afgelopen 25 jaar continu in ontwikkeling is geweest.

Het jubileumboek bevat persoonlijke interviews met medewerkers, oud-docenten, leerlingen, oud-leerlingen en ouders van leerlingen. De interviews en bijpassende portretfoto's geven het jubileumboek een heel persoonlijk karakter en illustreren dat het bij de Korczakschool om mensen gaat. Medewerkers en leerlingen werken dagelijks intensief samen met als doel: een goede toekomst voor de leerling. Het onderwijs is gericht op de groei van leerlingen zodat zij later binnen de arbeidsmarkt kans hebben op passend werk.

Het jubileumboek bevat tevens foto's van situaties die typerend zijn voor de Korczakschool. Zo geeft de uitgave diverse activiteiten weer waarin gezamenlijk initiatief wordt getoond en bevat het boek foto's van tal van plezierige momenten voor leerlingen en medewerkers. Een afwisseling van recentere foto's en foto's ‘uit de oude doos' laat zien dat leerlingen, medewerkers en bestuur nooit stil hebben gezeten en zich hebben ontwikkeld.

Met het aansprekend grafisch vormgegeven jubileumboek beschikt de Korczakschool over een fraai document dat 25 jaar Korczakschool samenvat.

De Korczakschool in Middelburg biedt speciaal onderwijs aan leerlingen tussen 4 en 18 jaar oud die – bijvoorbeeld door gedrags- en/of psychiatrische problematiek – moeite hebben met het leren. De organisatie is van een basisschool met speciaal onderwijs uitgegroeid tot een aanzienlijke onderwijsinstelling met speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, een arbeids-, trainings- en coachingscentrum (De Loods), ambulante begeleiding, onderwijs in kinder- en jeugdpsychiatrie (Odyzee) en onderwijs in een niet-schoolse omgeving (Het Traject).