Archief

Juiste keuze door toekomsttest

Met de keuze voor een studie moeten jongeren al op vroege leeftijd voorsorteren op een toekomstig beroep. Dat blijkt lastig en een deel van de jongeren maakt dan ook de verkeerde keuze. Door jongeren van tevoren goed te informeren en te adviseren, is de kans groter dat ze een passende opleiding kiezen die daadwerkelijk wordt afgemaakt. Op die manier wordt ‘uitval' zoveel mogelijk voorkomen. Een wervingscampagne voor beroepsopleidingen is dus niet alleen een middel om opleidingen aan te prijzen; het is ook een uitgelezen kans om het maken van de juiste keuze centraal te stellen.

In de wervingscampagne die BOOM Communicatie ontwikkelde voor de twee ROC's in Zeeland, draait het dus niet zozeer om het aantrekken van studenten, maar vooral om de bewustwording dat de studiekeuze een serieuze en belangrijke aangelegenheid is. De campagne draagt als titel ‘Test Je Toekomst'. Centraal in de campagne staat een ‘toekomsttest', waarmee jongeren aan de hand van hun eigen persoonlijkheid en interesses een passende opleidingsrichting voorgeschoteld krijgen. Uit de toekomsttest komt naar voren of ze voor een sociale, administratieve, sportieve of technische opleiding moeten gaan, om maar een paar van de vele mogelijkheden te noemen. Als de opleidingsrichting in grote lijnen is bepaald, staan de ROC's klaar om hen met raad en daad bij te staan bij het verdere keuzeproces.

Belangrijke pijler van de campagne, die nu voor het derde achtereenvolgende jaar wordt uitgerold, is het persoonlijk benaderen van de doelgroep. Promotieteams van de ROC's geven op middelbare scholen ruchtbaarheid aan de campagne en leggen met een inschrijfformulier direct contact. Met de hieruit verkregen gegevens kan op individueel niveau de juiste informatie aangereikt worden, nog voordat de open dagen plaatsvinden. Uit de resultaten van de voorgaande campagnes is af te leiden dat deze aanpak succesvol is: jongeren die de open dagen bezoeken bereiden zich nu beter voor en gaan veel gerichter op zoek naar informatie over de opleiding(en) die zij op het oog hebben.

De open dagen van ROC Zeeland en ROC Westerschelde vinden plaats op vrijdag 20 en zaterdag 21 januari 2012.