Archief

Kalender creëert ouderbetrokkenheid

Vorig jaar begonnen alle 21 scholen van KPO Roosendaal het schooljaar met een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. Zij kozen hierbij voor een ‘endorsed' benadering, waarin zowel de individuele school als het grotere geheel naar voren komt. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan het uitrollen van de diverse communicatiemiddelen en bij aanvang van de komende leergang zullen de scholen een combiproduct van een schoolgids en schoolkalender in één presenteren.

Waarom deze oplossing?
KPO vindt het belangrijk om de ouders van de schoolgaande kinderen een duidelijk beeld te geven van de kernwaarden van de organisatie, de doelen en de uitgangspunten van iedere school. De jaarlijkse schoolgids is daar normaal gesproken het middel voor. Die geeft tevens informatie over de organisatie van het onderwijs, de zorg voor de kinderen, de keuzes die de school maakt en allerlei praktische zaken betreffende het schooljaar. De schoolgidsen van KPO hebben dit jaar een afwijkende vorm; het zijn tevens kalenders waarop alle geplande activiteiten al ingevuld zijn. In de aankleding hiervan is er geput uit een beeldbank per school: sfeerbeelden en schoolsituaties die passen bij de identiteit van de afzonderlijke school. Door de schoolgidsen een gebruiksfunctie te geven, zullen deze minder snel in een kast verdwijnen. Als ze thuis worden opgehangen en af en toe worden geraadpleegd, kan dat een positieve bijdrage leveren aan de uitstraling van de school en aan de ouderbetrokkenheid.

Efficiënte communicatie
Ouders vinden met de nieuwe ‘schoolgidsen' alle schoolinformatie van hun kind op één plek en zijn op de hoogte van de actuele activiteiten op school. Projectleider Joost de Witte vult aan: “In deze tijd communiceren scholen veel via digitale en sociale media. Door één keer per jaar te investeren in een mooi verzorgd papieren product met een hoge gebruikerswaarde worden alle praktische data en inhoudelijke informatie over de school gecombineerd. Hopelijk zien ouders dat ook en krijgt de kalender een jaar lang een plek in de keuken. Verder krijgen de ouders van nieuwe leerlingen direct een goed beeld van de school.”