Archief

Kernwaarden gaan leven

Het managementteam, middenkader en medewerkers van Zorggroep Ter Weel zijn nauw betrokken geweest bij de herpositionering van de zorginstelling. In dit participatietraject is onder begeleiding van BOOM Communicatie een zevental kernwaarden geformuleerd. Elke maand wordt één van de kernwaarden geïntroduceerd. De introductie wordt geleid door werkgroepen, waarin managers en medewerkers uit de organisatie en communicatieadviseurs van BOOM vertegenwoordigd zijn. Doel van de introductie is het aansporen van medewerkers om mee te denken over het borgen van de kernwaarden in het dagelijks werk. Volgend op de uitrol van ‘Warmte en Gastvrijheid' en ‘Transparantie en Openheid', is in februari de kernwaarde ‘Betrouwbaarheid' geïntroduceerd.

In december is het startsein gegeven voor de kernwaarde ‘Warmte en Gastvrijheid'. De werkgroep organiseerde een centrale aftrap, gevolgd door diverse prikacties om een maand lang de aandacht gevestigd te houden op de kernwaarde. Deze aanpak heeft model gestaan voor de uitrol van de volgende kernwaarden.

Betrouwbaarheid
“Februari was benoemd tot ‘maand van betrouwbaarheid'. De Ondernemingsraad en Cliëntenraad zijn bij uitstek geschikt om deze kernwaarde te introduceren”, zegt Rudi Westdorp. Tijdens de aftrap presenteerde de Cliëntenraad, bij wijze van voorbeeld en ter inspiratie, wat ‘betrouwbaarheid' voor hen betekent en hoe dit zich in de praktijk manifesteert. Om de aanwezige medewerkers te mobiliseren om ook deze vertaalslag naar de eigen werksituatie te maken, is door de werkgroep een reeks stellingen geformuleerd. In een levendig debat zijn interessante definities, inzichten, voorwaarden, kansen en gevaren besproken. “Hoewel de kernwaarden uit een participatietraject resulteren en daarmee uit de organisatie komen, is de manier waarop je deze centraal stelt cruciaal voor het slagen van het traject. Het betrekken van en luisteren naar medewerkers is in veel gevallen van groot belang voor de acceptatie van de kernwaarden”, zegt communicatieadviseur Roderik Wijkstra. “Wij fungeren in de werkgroepen dan ook als bewaker van dit proces.”

Zichtbaarheid van de kernwaarde
Door de werkgroep zijn pakkende spreuken geformuleerd die op schildersdoeken zijn geschilderd. “Deze zijn als eyecatcher verspreid over de verschillende vestigingen van Ter Weel. De spreuken zijn ook op placemats gedrukt, zodat men ook tijdens de maaltijd wordt aangezet na te denken over de inhoud en implicaties van de kernwaarde”, zegt Westdorp. “Maar de belangrijkste opbrengst is dat we hebben gemerkt dat het thema echt is gaan leven. Precies zoals we hebben bedoeld.”