Archief

Kleine bedrijven actief op social media

Nederlandse organisaties verwachten in 2012 aanzienlijk te gaan investeren in social media. Ze geven aan dat het budget met 30 procent te zullen verhogen en het aantal werknemers dat zich bezighoudt met social media te verdubbelen. Dat blijkt uit onderzoek van Booz & Company naar het gebruik en inzicht van social media bij 60 Nederlandse bedrijven.

Uit de resultaten blijkt dat social media voornamelijk worden gebruikt voor merkbekendheid en klantbetrokkenheid. De impact meten organisaties onvoldoende zelf en daarnaast hebben ze weinig inzicht in hoe er daadwerkelijk winst mee tot stand kan worden gebracht. De meeste bedrijven geven aan niet te beschikken over een duidelijke strategie en over de benodigde vaardigheden om social media volledig te benutten. Driekwart van de ondervraagde organisaties is actief op LinkedIn, gevolgd door Facebook, Twitter (beide met 57 procent) en Hyves (24 procent).

Kleine organisaties het meest actief
Volgens de onderzoekers is het opmerkelijk dat de grootte van een organisatie van invloed is op het gebruiken van social media. Kleine bedrijven, met een omzet van minder dan € 25 miljoen, gebruiken voornamelijk LinkedIn (80 procent), Facebook (77 procent) en Twitter (65 procent). Grote organisaties, met een omzet van € 500 miljoen of meer, zijn het meest actief op YouTube (60 procent), platforms van het eigen bedrijf (65 procent) en websites waar consumenten producten kunnen beoordelen (35 procent). Middelgrote bedrijven, met een omzet van € 25 tot 500 miljoen, lopen achter en zijn het minst actief.

Community
Nederlandse ondernemers gebruiken social media voornamelijk om een community op te bouwen rondom een product, dienst en/of merk, door fans te genereren op Facebook. Dit doen zij door zelf content te leveren en referenties te stimuleren. Uitzondering hierop vormt het sociale netwerk LinkedIn dat voornamelijk door grotere organisaties (51 procent) als werving- & selectiekanaal wordt gebruikt.

Hulpmiddel
De respondenten beschouwen social media in eerste instantie als een hulpmiddel voor merkbekendheid. Ze zien het nog nauwelijks als middel om direct inkomsten te genereren of waarde te creëren voor bijvoorbeeld innovatie, klantenservice en -onderzoek. Volgens de onderzoekers komt de strategie op gebied van social media bij de meeste Nederlandse organisaties niet veel verder dan het hebben van een Facebook-pagina of het versturen van berichten op Twitter.

Kinderschoenen
Het meten van het bereik en het effect van social media staat nog in de kinderschoenen. Minder dan de helft (43 procent) van de organisaties zegt basisindicatoren als fans, volgers of likes (referenties) te meten. Slechts 11 procent van de bedrijven is in staat om verkoopeffecten van social media in kaart te brengen, terwijl 23 procent van de organisaties aangeeft niets te meten. Grote bedrijven zijn het meest actief met meten en de middelgrote organisaties blijven ook op dit gebied ver achter, ook op de kleinere organisaties.

Ontbreken van visie
De meeste respondenten realiseren zich dat het potentieel van social media slechts ten dele door hen wordt benut. Ze geven aan dat op het hoogste bestuursniveau meer aandacht aan social media besteed zou moeten worden. Op dit moment is het bij 33 procent van de organisaties een belangrijk onderwerp op de bedrijfsagenda, terwijl 66 procent vindt dat de Raad van Bestuur of het hoogste management hoge prioriteit aan moet geven. Als gevolg hiervan ontbreekt bij de meerderheid van de bedrijven een duidelijke visie op en strategie voor het gebruiken van social media. Organisaties zeggen moeite te hebben met het maken van keuzes uit de grote hoeveelheid mogelijkheden die social media bieden. Ook levert het genereren en beheren van geschikte ‘content' problemen op.

Geraadpleegde bron: Communicatieonline.nl