Archief

Kleine man krijgt groot vertrouwen

Nederlandse consumenten hebben relatief veel vertrouwen in het midden- en kleinbedrijf. Het vertrouwen in grote bedrijven neemt echter af. Dit geldt in nog grotere mate voor de bestuurders van deze bedrijven: nergens ter wereld is het vertrouwen in hen lager dan in Nederland.

Dit blijkt uit de jaarlijkse Trust Barometer van public relations-bureau Edelman. Dit wereldwijde onderzoek meet het vertrouwen van consumenten en opinieleiders in het bedrijfsleven, overheden, media en non-gouvernementele organisaties (ngo's). Dit jaar gaven meer dan 30.000 respondenten in 26 landen hun mening.

Iemand als ikzelf
Naast de top van grote bedrijven verkeert ook de overheid in een vertrouwenscrisis. Daarentegen blijkt de toename van het vertrouwen in ‘de kleine man' niet alleen uit de positieve houding van Nederlandse consumenten tegenover het MKB. Wat betreft geloofwaardigheid scoren namelijk ‘iemand als ikzelf' en ‘de reguliere werknemer' aanzienlijk beter dan CEO's en overheidsfunctionarissen.

Mario van Gastel, communicatieadviseur bij BOOM Communicatie, ziet enkele algemene aandachtspunten voor het communicatiebeleid van organisaties: “Gezien de resultaten van het onderzoek doen zowel corporaties als de overheid er goed aan om in hun communicatie plaats in te ruimen voor ‘gewone' werknemers. Bij woordvoering of presentatie van de jaarcijfers is dat minder realistisch, maar op de website of in printmedia kan ‘de kleine man' de identificatie van het publiek met de organisatie vergroten. Voor het MKB geldt dat zij zich vooral niet groter moet voordoen dan ze is. Blijf jezelf , dat schept vertrouwen”.

Geraadpleegde bron: Edelmanpr.nl.