Archief

Knooppunt Toekomst in volle gang

Promotieteams van ROC Zeeland gaan de komende tijd de klassen in om vmbo-, mavo- en havo-leerlingen een persoonlijke toegangscode te geven voor de website www.knooppunttoekomst.nl. Op die site kunnen zij zich oriënteren op hun toekomst, zodat ze straks een opleiding kiezen die écht bij hen past.

Het terugdringen van ‘uitval' onder studenten is één van de speerpunten binnen het middelbaar beroepsonderwijs. Het voortijdig stoppen met de opleiding is vaak te wijten aan de verkeerde opleidingskeuze aan het begin van de studie. Door jongeren van tevoren goed te informeren en te adviseren, kan er voor gezorgd worden dat iedereen de opleiding kiest die bij hem of haar past. Wat is daarvoor een beter moment dan tijdens de wervingscampagne?

In de succesvol gebleken wervingscampagne die BOOM® vorig jaar voor ROC Zeeland ontwikkelde, draait het dus niet alleen om het aantrekken van studenten, maar ook om het kiezen van de juiste opleiding. Dat die afweging bepalend is voor je verdere leven, verwoordt de titel van de campagne: ‘Knooppunt Toekomst'. De site www.knooppunttoekomst.nl is het kloppend hart van de campagne waar alle informatie te vinden is over de opleidingen en waar er onderzocht kan worden voor welk beroep je in de wieg bent gelegd. Deels gebeurt dat met een knipoog; met movies, een game en een gepersonaliseerde viral die je door kunt sturen naar je vrienden. Uit de ‘toekomsttest' komt serieus naar voren of je voor een administratief, technisch, sportief of sociaal beroep moet gaan, om maar eens een paar van de vele mogelijkheden te noemen.

38% meer bezoekers

ROC Zeeland zet de campagne nu voor het tweede achtereenvolgende jaar in. De resultaten van de campagne 2007/2008 zijn opzienbarend: 38% meer bezoekers tijdens de open dagen, die zich bovendien beter voorbereid bleken te hebben op hun bezoek aan de open dagen dan dat in andere jaren het geval was. Verder heeft het Interstedelijk Studenten Overleg de campagne ‘Knooppunt Toekomst' een nominatie verstrekt voor de Beste Marketing Campagne 2008.

Uniek in de campagne is de persoonlijke benadering van de doelgroep. Promotieteams van het ROC geven op de middelbare scholen ruchtbaarheid aan de open dagen en geven hen via een inschrijfformulier een persoonlijke toegangscode voor de website www.knooppunttoekomst.nl. Met de hieruit verkregen gegevens kan ROC Zeeland op individueel niveau de juiste informatie en begeleiding bieden nog voordat de open dagen plaatsvinden, hetgeen de opleidingskeuze ten goede zal komen. Het ROC voegt op deze manier een nieuwe dimensie toe aan de promotie van beroepsopleidingen.

De open dagen van ROC Zeeland vinden plaats op vrijdag 23 en zaterdag 24 januari 2009.