Archief

Koers wordt omarmd

In een merkdocument is vastgelegd welke punten de komende periode leidend en richtinggevend zijn voor Strabrecht College. “Dat document levert ons belangrijke grondstoffen voor de activiteiten en processen die we nu inzetten. We hebben echt een belangrijke stap vooruit gezet; dat gevoel leeft hier echt”, zegt Peter Schaap, lid van de centrale directie.

December vorig jaar hebben BOOM-adviseurs Roderik Wijkstra en Joop Maas het positioneringstraject afgerond bij Strabrecht College in Geldrop. In een presentatie aan het personeel werden de uitkomsten gedeeld, die herkenbaar en tastbaar bleken. Maas: “Dat de medewerkers zich er goed in kunnen herkennen, komt vooral doordat we in dit soort trajecten dicht bij de identiteit van de school blijven. We gaan op zoek naar kenmerkende elementen, maar ook naar de belangrijke eigenschappen die nog onvoldoende naar voren komen. Dat leidt meestal niet tot enorme verschuivingen, maar wel tot een herkenbaar profiel van de school met speerpunten die voor iedereen helder en haalbaar zijn. In een merkdocument zetten we die speerpunten en dat profiel duidelijk neer”.


Richting
Het merkdocument is ontwikkeld vanuit diverse interne en externe inventarisaties en enkele participatiesessies. Om een goed beeld te krijgen, is BOOM Communicatie in gesprek gegaan met de directie, medewerkers, leerlingen, ouders, docenten en met leerlingen uit het basisonderwijs, gemeentefunctionarissen en collega-scholen. Peter Schaap is content met de opbrengsten van het traject: “We zijn er natuurlijk nog lang niet, want we zijn nog maar net de eerste stappen aan het zetten. Het merkdocument geeft ons wel al meteen de richting die wij nodig hadden in het oppakken van allerlei activiteiten en initiatieven. Neem de open dag. We zijn ons er bewust van geworden dat we daar in het verleden wat tegenstrijdig beelden van onszelf naar buiten brachten. Nu hebben wij ons veel eenduidiger en gerichter weten te presenteren”.

Bewijs
Dat de uitgangspunten uit het document worden opgepakt door het personeel is voor Peter Schaap een bewijs dat dit een geslaagde interventie is geweest. “Na diep nadenken, bleek dat iemand zich nog kon herinneren dat hier jaren geleden ook ooit eens zo'n soort traject is doorlopen. Maar daar weet eigenlijk niemand meer iets van. Dat is tekenend, want een positionering zou er toch juist toe moeten leiden dat de speerpunten bij iedereen duidelijk op het netvlies staan. Ik mag wel zeggen dat het er in dit geval duidelijk anders aan toe gaat! BOOM heeft ons geholpen onze ontwikkelingsrichting scherp te stellen en dat wordt intern goed gedragen”.