Archief

Kopers blijven kiezen voor NHG

Ongeveer 90% van alle kopers die daarvoor in aanmerking komt, heeft de aankoop van een woning vorig jaar gefinancierd met de Nationale Hypotheek Garantie. De NHG is dus onverminderd populair onder kopers. Dat blijkt uit het jaarverslag van NHG, waaraan BOOM Communicatie vorm heeft gegeven.

De NHG is een garantie op hypothecaire leningen voor woningen. Als de eigen woning onverhoopt verkocht moet worden en de opbrengst lager is dan de hypotheekschuld, dan komen mensen met de NHG in aanmerking voor kwijtschelding van de restschuld. Dat kan onder meer het geval zijn bij het gedwongen verkopen van de eigen woning vanwege werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of het beëindigen van een relatie.

Uit het verslag van NHG over het jaar 2013 blijkt dat het percentage kopers met een NHG nagenoeg gelijk is gebleven aan het voorgaande jaar. In absolute aantallen is er echter sprake van een daling die zich laat verklaren door de afbouw van de grens waarvoor de regeling mag gelden. Die grens is per 1 juli 2012 verlaagd naar een aankoopbedrag van € 320.000,- (voorheen: € 350.000,-). Per 1 juli 2013 is de grens verder verlaagd naar € 290.000,-.

In 2013 hebben 4.522 huishoudens vanwege een gedwongen verkoop met verlies, een beroep kunnen doen op de Nationale Hypotheek Garantie. In 2012 waren dit nog 3.548 huishoudens. Die toename van 27% is volgens verwachting, vanwege de verder gedaalde woningprijzen. “Meer dan ooit blijkt de NHG een belangrijk vangnet voor huishoudens die na een noodzakelijke verkoop van hun woning worden geconfronteerd met een restschuld”, stelt Karel Schiffer, algemeen directeur van de Nationale Hypotheek Garantie. “Zonder de NHG zouden deze huishoudens nog jaren gebukt gaan onder een torenhoge schuld”.
per 1 juli 2013.

Annemieke Boidin-van Egmond was bij BOOM Communicatie verantwoordelijk voor de realisatie van het verslag van NHG: “We hebben hierbij onze lijn van vorig jaar kunnen doortrekken, waaronder de titel ‘Zeker in deze tijd'. Die titel heeft een tweeledige betekenis. Het benadrukt enerzijds de noodzaak van de NHG in de tijd van financiële crisis en anderzijds legt het een accent op de zekerheden die huizenbezitters met de NHG hebben”.