Archief

Kostenbesparende huisstijl voor Molcon

Molcon Interwheels is leverancier en importeur van autobanden en wielen voor de agrarische en industriële sector. Een aantal jaren geleden hebben Molcon en Interwheels de krachten gebundeld om naar buiten te treden als ‘Molcon Interwheels'. Door deze verandering was er behoefte aan een nieuwe huisstijl die de herkenbaarheid van de afzender moet garanderen. Ook moet de nieuwe stijl voldoende ruimte en flexibiliteit bieden om functionele middelen te vervaardigen die passen bij de doelstellingen van de organisatie.

Het nieuwe logo van Molcon Interwheels bestaat uit een woordmerk en de bedrijfsnaam. Het woordmerk ‘MIW' is abstract weergegeven waardoor er een spiraal of een vering in te zien is. De twee halve cirkels en de kleurstelling uit het oude logo zijn in aangepaste wijze bewaard gebleven. Het logo en huisstijl straalt snelheid en dynamiek uit. De vorm bestaat uit een specifiek lijnenspel, dat in combinatie met het logo wordt toegepast in de communicatie-uitingen.

Nadat BOOM advies gaf ten aanzien van de positionering, ontwikkelde zij het logo en de nieuwe huisstijl. Het oude logo werd gebruikt als uitgangspunt, zodat stijl en herkenbaarheid bewaard zijn gebleven. Door deze keuze is er minder kapitaalsvernietiging. Herkenbaarheid waarin reeds was geïnvesteerd blijft immers behouden. Doordat een restyling met behoud van herkenbaarheid een gefaseerde invoering van de huisstijl mogelijk maakt , zijn investeringen in nieuwe middelen tevens gering. Een belangrijk uitgangspunt voor de directie, gezien de huidige economische tijden.