Archief

Laaggeletterden uit de schaduw

Ruim 1,5 miljoen volwassen Nederlanders hebben grote moeite met lezen en schrijven. Dat levert belemmeringen op in hun dagelijks handelen, zowel privé als zakelijk. Laaggeletterdheid moet daarom aangepakt worden, vindt de overheid. Regionale initiatieven zoals de ‘Week van het beter lezen en schrijven' in Goes, spelen daarin een belangrijke rol.

Laaggeletterden denken vaak dat ze de enige zijn met dit probleem, durven er niet over te praten en schamen zich. Hierdoor raken zij in een isolement en kunnen ze niet volwaardig deelnemen aan de maatschappij. De directe omgeving is niet alert genoeg en herkent hierdoor de problemen niet. Communiceren met deze groep is dus van groot belang.

Om de problemen (her)kenbaar te maken werden er deze maand tijdens de ‘Week van de Alfabetisering' diverse activiteiten georganiseerd in het hele land. Zo leerde de Belastingdienst hoe de eigen medewerkers laaggeletterde klanten kunnen herkennen en kunnen helpen. Die klanten worden vervolgens opgeroepen om deel te nemen aan een cursus lezen en schrijven. Ook zet de Belastingdienst zich voortaan nog meer in om informatie toegankelijker te maken. Op de website toeslagen.nl is nu bijvoorbeeld een voorleesfunctie beschikbaar. Daarnaast is met medewerking van een aantal ex-laaggeletterden een begrippenlijst samengesteld waarin moeilijke begrippen worden uitgelegd.

Lokaal initiatief
Allerlei lokale initiatieven komen voort uit de toenemende aandacht voor laaggeletterdheid. Zo hebben drie organisaties in Goes de handen ineen geslagen om te komen tot een ‘Week van het beter lezen en schrijven'. Dat zijn de woningcorporatie RWS, ROC Zeeland en SMWO (Stichting Maatschappelijk werk en Welzijn Oosterschelderegio). In de week van 2 tot en met 6 november gaan zij de wijken in om uit te leggen hoe de stap als laaggeletterde is te zetten om uit het isolement te komen. De organisaties bieden hiervoor een gratis scholingstraject aan.

Als teaser voor deze actieweek ontwikkelde BOOM® een flyer die zowel laaggeletterden zelf, als hun directe omgeving op de scholingsmogelijkheden wijst. Dat gebeurt met weinig woorden en een krachtige visual van een met letters gevulde boodschappentas.

Giel Kamp, communicatieadviseur bij BOOM®, vindt het goed dat het probleem van laaggeletterden op de kaart wordt gezet. “Laaggeletterden worden uit de schaduw gehaald en geaccepteerd. Zij ervaren dat ze onderdeel zijn van de maatschappij en er niet buiten vallen. Hierdoor is de stap naar bijvoorbeeld scholing eerder gezet.”

Op de foto: Giel Kamp.