Archief

Leer van de ‘losers’

Natuurlijk, wij doen er ook wel eens aan mee. De succesverhalen oprakelen om opdrachtgevers te overtuigen van een bepaalde aanpak. Apple, Tesla, Starbucks, Nike, we kennen allemaal de succesverhalen die menig spreker en auteur aanhaalt. Waarbij er ook nog een papegaai-effect optreedt en de verhalen nog geloofwaardiger lijken, omdat het je via meerdere bronnen bereikt.

Wij focussen echter niet alleen op de successen van grote bedrijven. Dan is er namelijk een overlevingsvooroordeel (survivorship bias). Het is een logische fout om je te concentreren op zaken die het selectieproces hebben overleefd en niet op de verliezers. Dit kan op verschillende manieren tot valse conclusies leiden.

 

Kijk als je bezig bent met je business strategy dus ook naar vergelijkbare organisaties en merken die het ondanks hun potentie niet hebben gehaald.

Hans van den Boom (BOOM Communicatie)

Een bekend voorbeeld is de casus van statisticus Abraham Wald, een adviseur van de Verenigde Staten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Jarenlang werden de vliegtuigen die terugkeerden van de strijd extra bepantserd op de plaatsen waar ze vaak waren geraakt. De intacte delen werden genegeerd. Wald adviseerde juist het tegenovergestelde te doen. Hij raadde aan vooral de onbeschadigde delen te versterken. Want al deze vliegtuigen konden blijkbaar veilig terugkeren, ondanks treffers van de vijand. De vliegtuigen die neergestort waren, moesten dan wel geraakt zijn op andere plaatsen; op de delen die bij de teruggekeerde vliegtuigen nog intact waren.

De moraal van dit verhaal is: staar je dus niet blind op de successen van anderen, maar leer vooral van de fouten die gemaakt worden. Denk niet dat je hetzelfde succes behaalt als je precies doet wat succesvolle merken doen. Als je je merk bouwt zoals de grote helden; als je communiceert zoals de Apple’s en de Nike’s. Kijk als je bezig bent met je business strategy dus ook naar vergelijkbare organisaties en merken die het ondanks hun potentie niet hebben gehaald. Ofwel: leer van de ‘losers’!