Archief

Lente-editie Waterwerker verspreid

Ieder kwartaal verschijnt de Waterwerker; een uitgave van waterschap Zeeuwse Eilanden. De nieuwe editie Lente 2009 is deze week uitgekomen en wordt gratis verspreid onder belangstellenden in de regio's waarin dit waterschap actief is: Walcheren, Zuid-Beveland, Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland en Tholen.

De Waterwerker geeft op luchtige wijze informatie en achtergronden bij werkzaamheden van het waterschap. In het deze week verzonden magazine wordt onder andere aandacht besteed aan de aanstaande fusie van de Zeeuwse waterschappen, de strijd tegen blauwalg en de kustversterking bij Vlissingen.

BOOM® verzorgt de vormgeving en opmaak van de Waterwerker.