Archief

Lezing BètaMentality in de praktijk

Dinsdag 22 februari geven BOOM-adviseurs David Westveer en Joop Maas aan de Hogeschool Rotterdam een lezing over BètaMentality in de praktijk van het beroepsonderwijs. Door te handelen vanuit de inzichten uit het BètaMentality-model is volgens de sprekers voor veel technische opleidingen winst te behalen.

Maar liefst 87% van de Nederlandse jongeren is bij aanvang van hun studiekeuzeproces potentieel geïnteresseerd in een bètatechnische toekomst.
Het overgrote deel van deze jongeren kiest uiteindelijk voor een beroep in een andere sector. Dit blijkt uit onderzoek van het Platform Bèta Techniek.
Er gaat dus iets mis tijdens het studiekeuzeproces.

“Veel technische opleidingen spreken met hun wervingsactiviteiten slechts een beperkt deel van de jongeren aan”, zegt David Westveer. Joop Maas vult aan: “De communicatie sluit onvoldoende aan op de interesses van jongeren. Met het BètaMentality-model zijn jongeren te segmenteren naar hun houding ten opzichte van techniek. Het model biedt handvatten waarmee voorlichtings- en wervingsactiviteiten effectief op verschillende groepen jongeren zijn in te richten”.

 

Spanningsveld
“Wij zien dat veel opleidingsinstanties hun technische opleidingen op een klassieke wijze inrichten en aanprijzen. Doordat opleidingen zich doorgaans eenzijdig op intrinsiek gemotiveerde jongeren richten, is de kans zeer reëel dat extrinsiek te motiveren jongeren worden buitengesloten”, zegt David Westveer. “Dat spanningsveld gaan wij tijdens onze lezing uiteenzetten. Ons doel daarbij is om te inspireren en de aanwezige onderwijsprofessionals te activeren om met de inzichten daadwerkelijk in de praktijk aan de slag te gaan.”

David Westveer en Joop Maas van BOOM Communicatie werken als communicatieprofessionals voor diverse onderwijsinstellingen en hebben specifieke ervaring met de implementatie van het BètaMentality-model binnen het beroepsonderwijs. Tijdens de activerende lezing op de HR delen zij hun ervaringen. David Westveer, strategy director en communicatieadviseur, heeft ruime ervaring met jongerencommunicatie. Joop Maas, manager en senior communicatieadviseur, is gespecialiseerd in communicatie van onderwijsinstellingen.

BOOM Communicatie paste als eerste communicatiebureau in Nederland de inzichten van het BetaMentality-model succesvol toe in enkele campagnes voor het beroepsonderwijs.