Archief

Live tafelgesprek als jaarverslag

Vorig jaar publiceerde ROC Zeeland* voor het eerst geen jaarverslag meer in traditionele vorm. Geïnteresseerden konden op internet een pdf downloaden met de officiële verslaglegging en daarnaast werden de ‘highlights' door het College van Bestuur verwoord in een korte film die op Youtube werd geplaatst. Ook dit jaar is er voor gekozen geen lijvig boekwerk te publiceren, maar het verslag via internet aan te bieden. Deze keer met enkele filmpjes van een rondetafelgesprek over de toekomst van het beroepsonderwijs in Zeeland.

In de filmpjes komen vijf thema's aan bod. De eerste gaat over de bereikbaarheid van het onderwijs in een provincie als Zeeland, waar relatief weinig mensen wonen en de afstanden groot zijn. Hoe kan een beroepsopleider in een dergelijke regio zorgen voor een kwalitatief aanbod dat ook nog eens toegankelijk is voor iedereen? Het tweede deel behandelt de aansluiting van voortgezet onderwijs op het beroepsonderwijs en heeft om die reden ‘Doorlopend onderwijs' als titel meegekregen. In de derde film wordt discussie gevoerd over de vraag of het aanbod van middelbaar beroepsonderwijs nu juist gericht moet zijn op wat de arbeidsmarkt vraagt, of wat jongeren zelf leuk vinden. De vierde film gaat over de mogelijkheden die volwassenen hebben om zich te laten her- of bijscholen met opleidingen of trainingen van het ROC. In de laatste film staan de gesprekspartners stil bij de fusie van de twee ROC's in Zeeland die per 1 januari van dit jaar een feit is. Wat zijn de belangrijkste ambities en uitdagingen voor deze nieuwe organisatie in de nabije toekomst?

De gesprekken worden gevoerd door vertegenwoordigers van ROC Westerschelde – ROC Zeeland zelf, twee studenten, twee werkgevers en een bestuurder uit het voortgezet onderwijs:

  •  Hennie van Meerkerk, voorzitter van het College van Bestuur van ROC Westerschelde – ROC Zeeland.
  •  Marijn Nelen, lid van het College van Bestuur van ROC Westerschelde – ROC Zeeland.
  •  Eurydice Neugebauer, student van ROC Westerschelde – ROC Zeeland en mbo-uitblinker 2011 van ROC Zeeland.
  •  Tim van den Elsen, student van ROC Westerschelde – ROC Zeeland en mbo-uitblinker in 2012.
  •  Maarten Sas, directeur-bestuurder RWS partner in wonen.
  •  Jan Wedekind, Manager Stichting Arduin
  •  Hendrik-Jan van Arenthals, rector/bestuurder van de Mondia Scholengroep (Scheldemond College en Nehalennia SSG).

BOOM Communicatie produceerde de filmpjes en bedacht het onconventionele format van de gesprekken, waarbij geen discussieleider aanwezig is. De gesprekspartners reageren dus direct op elkaars uitspraken, zonder tussenkomst van een gespreksleider.

* ROC Zeeland en ROC Westerschelde zijn inmiddels gefuseerd tot Scalda. Zie ook dit artikel.