Archief

Manager communiceert vaker via Web 2.0

Het aantal managers dat communiceert via sociale netwerken, blogs of podcasts neemt toe. Met die conclusie komt consultantbureau Watson Wyatt. Uit een recent onderzoek blijkt dat het aantal organisaties dat voor interne communicatie gebruik maakt van Web 2.0 is gegroeid.

Ongeveer een kwart van de 181 ondervraagde bedrijven geeft aan sociale netwerken te gebruiken. Een vijfde van de organisaties plaatst podcasts op intranet en blogt over de over de dagelijkse gang van zaken. Zo'n vijftien procent zet Wiki's in om interne boodschappen door te geven. Met deze ontwikkelingen neemt het gebruik van e-mail als communicatiemiddel af.

Tevredenheid
Binnen het onderzoek is de tevredenheid van managers gemeten. Een meerderheid is blij met de ‘nieuwe' vorm van communiceren. Zo'n 60 procent van de managers vindt podcasts een prettig middel, de helft van de managers is tevreden met de inzet van sociale netwerken en 40 procent van de ondervraagden is ingenomen over de mogelijkheden van bloggen.

Michael Rudnick, consultant van Watson Wyatt, verwacht dat het gebruik van Web 2.0 toepassingen in een zakelijke context verder zal toenemen. “De verschuiving richting Web 2.0, de tweede fase in de ontwikkeling van het World Wide Web, is een onvermijdelijke. De huidige neergang houdt de implementatie van nieuwe technologieën tegen. Maar nu bedrijven het belang inzien van sociale netwerken als een krachtig communicatiemiddel, verwachten we dat de aantallen omhoog zullen gaan,” aldus Rudnick op de website NUzakelijk.nl.

Geraadpleegde bronnen: Watsonwyatt.com, Managersonline.nl, Nuzakelijk.nl