Archief

Material design onderscheidt zich

Een goed design ondersteunt websitebezoekers in hun gebruikerstaken en vormt een treffende vertaling van de identiteit van een merk of organisatie. Over deze stelling bestaat geen discussie. Er bestaan echter wel verschillende manieren om invulling te geven aan het design van een website. De toon wordt gezet door Google. De door de zoekmachinegigant ontwikkelde set standaarden, die material design wordt genoemd, is ontegenzeggelijk dé trend op het gebied van webdesign.

“Material design is geen vervanger van het populaire flat design, waarin alle decoratieve elementen worden weggelaten”, stelt Jasper Rijk, grafisch ontwerper bij BOOM Communicatie. “Material design is gericht op een natuurlijke en intuïtieve interactie, Google voegt dan ook meer effecten en diepte toe, en flat design volgt die trend. Zo ontstaat in feite flat design 2.0.”

Ontwikkeling

De eerste webdesigns werden gebaseerd op skeuomorfisme, het principe om de fysieke wereld waarin we leven zo goed mogelijk op scherm te imiteren. Het toepassen van diepte- en structuureffecten, zoals slagschaduwen en kleurverlopen, zou leiden tot een grotere herkenbaarheid bij gebruikers. Naarmate de mens meer vertrouwd raakte met de digitale wereld, is meer en meer afstand genomen van dit designprincipe. Een skeuomorf design maakt onnodig gebruik van ruimte, wat resulteert in langere laadtijden en een verminderde schaalbaarheid.

Flat design werd hierop het antwoord. Simpliciteit vormt in flat design een belangrijk uitgangspunt. Designs werden gestript naar de basis: alle stilistische keuzes die de schijn wekken van driedimensionaliteit, zijn verwijderd. Wat overblijft, is een clean design, waarin het draait om het samenspel tussen iconen, typografie en kleuren. Dat zorgde voor een nieuw gevoel van objecten op een vlakke ondergrond. Voordelen als snelle laadtijden, uitstekende schaalbaarheid en een schematische, simpele interface, maakten flat design tot dé nieuwe trend.

Material design en flat design 2.0

“Toch kleven er een aantal nadelen aan flat design”, legt Jasper Rijk uit. “De omslag van skeuomorf design naar flat design was misschien wel te radicaal. In flat design is bijvoorbeeld niet altijd duidelijk welke elementen wel en niet klikbaar zijn, waardoor interactie niet wordt gestimuleerd.” De evolutie die Google initieerde in de vorm van material design, komt dan ook niet uit de lucht vallen. Rijk: “De driedimensionale as heeft daarin een subtiele plaats, wat voor hiërarchie zorgt. Door een schaduw toe te voegen aan een knop, wordt een design interactiever”.

 

De driedimensionale as heeft daarin een subtiele plaats, wat voor hiërarchie zorgt. Door een schaduw toe te voegen aan een knop, wordt een design interactiever.

Jasper Rijk (BOOM Communicatie)

 

Het is een veelgemaakte denkfout dat material design de opvolger of vervanger is van flat design. “Google geeft met material design eigenlijk het voorbeeld van hoe flat design nóg beter zou kunnen”, zegt Rijk. “Material design is, net als flat design, minimalistisch. Het uitgangspunt is dat iedere visuele component een eigen object, een eigen material, vormt. Gebruikers moeten dat intuïtief ook zo ervaren.” Verschillen met flat design zijn subtiel, maar cruciaal. Material design kenmerkt zich door het toevoegen van diepte, het inzetten van animaties en het toepassen van visuele hints. Zo speelt material design meer in op het gebruikersgedrag; hiërarchie, betekenis en focus worden toegevoegd. Zo krijgen gebruikers een idee van de positie, structuur en functie van een object binnen een interfacedesign.

Material design is geen principe met ‘losse eindjes’, maar het is een set van designregels die is vastgelegd door Google. Dat heeft voor- en nadelen. Een groot voordeel is de uniformiteit van designs. Doordat de regels in brede zin worden toegepast, wordt het gebruik van websites die zijn gebaseerd op material design, voor gebruikers intuïtiever en gemakkelijker. In andere woorden: de gebruiksvriendelijkheid neemt toe. Een nadeel is echter dat een ontwerp door gebruikers haast automatisch wordt verbonden aan Google. “Onderscheidend blijven: dat wordt de uitdaging waar material design ons voor stelt”, stelt Rijk. “Het is de kunst om de principes van material design toe te passen in een interfaceontwerp dat de identiteit van een merk of organisatie ademt.”