Archief

Maximaal scoren met de Grote Clubactie

Op 15 september gaat de Grote Clubactie voor de veertigste keer van start. Ook dit jaar gaan vrijwilligers van verenigingen de deuren langs om loten te verkopen om de meest uiteenlopende redenen: voor het vervangen van vaal geworden sporttenues tot aan het kunnen voldoen van de huur voor de repetitieruimte. De doelen mogen dan uiteenlopen, één ding hebben de ambassadeurs gemeen: de liefde voor hun club. Na een selectie van geschikte bureaus, werd BOOM Communicatie aangewezen om de nationale communicatie rondom de Grote Clubactie te verzorgen.

Om de opbrengsten van de afgelopen jaren te overtreffen, is de communicatiestrategie er op gericht zoveel mogelijk clubs te enthousiasmeren. Gedreven vrijwilligers die zich willen opwerpen als ambassadeur van de Grote Clubactie zijn namelijk een bepalende factor in het succes van deze loterij. Het is zaak de vrijwilligers in staat te stellen zoveel mogelijk lotenverkopers te werven binnen hun vereniging. Zij moeten hiertoe gestimuleerd en gefaciliteerd worden. Alleen een toezegging om deel te nemen aan de actie, is niet voldoende. Dat zegt namelijk nog niets over het uiteindelijk aantal verkochte loten en het daaraan gerelateerde bedrag voor de clubkas. Nadat een club heeft aangegeven mee te willen doen, begint het echte werk dus eigenlijk pas.

Communicatieadviseur Luuk Schils van BOOM Communicatie: “Samen met de Grote Clubactie ontwikkelden we enkele slimme communicatiemiddelen om de ambassadeurs zo veel mogelijk te ondersteunen. Een lotenmeter voor in de kantine en een online verkoopwedstrijd met een incentive zijn hier goede voorbeelden van. Ze vergroten de beleving, het enthousiasme, de onderlinge competitie en naar verwachting ook de resultaten!”.

 

Authentiek concept
Voor het uitdragen van de Grote Clubactie naar het grote publiek, stelt BOOM in tekst en beeld de essentie van de actie centraal. Financiële opbrengsten uit de Grote Clubactie verzekeren de toekomst van ieders sport, hobby of vereniging. De actie zorgt dus niet alleen voor (extra) inkomsten van de vereniging, maar heeft daarnaast een brede maatschappelijke functie. Bovendien geeft het de verenigingen mogelijkheden om zichzelf nadrukkelijk te profileren binnen de locale gemeenschap. Dit gedachtegoed is dan ook terug te zien in alle communicatiemiddelen.

Online lotenverkoop
Nieuw is dat de Grote Clubactie nu ook online loten verkoopt. Een moderne verkoopmethode om verenigingsleden nog meer bij de actie te betrekken. Koppelingen met diverse social media zorgen hierbij voor een synergetisch effect. In de communicatie naar de clubs is hier fors op ingezet. BOOM ontwikkelde hiervoor gerichte online video's met tekst en uitleg. Luuk Schils hierover: “Het is voor de Grote Clubactie belangrijk om tendensen in de maatschappij te signaleren. Het verenigingsleven neemt vanwege de toenemende individualisering en oplopende werkdruk niet verder toe, maar er ontstaan wel andere netwerken. Die vragen een modernere, interactieve benadering. En dat biedt kansen.”

Vorig jaar hebben ruim 6.000 verenigingen in heel Nederland deelgenomen aan de Grote Clubactie. Van de opbrengst van loterij gaat 80% rechtstreeks naar de clubkas. Afgelopen jaar hebben de deelnemende verenigingen samen ruim 6,7 miljoen euro opgehaald. Op donderdag 29 november verricht notaris J.A.H.G. van Tuijl de trekking van de Grote Clubactie 2012. De trekkingsuitslag wordt onder meer gepubliceerd op www.clubactie.nl.