Archief

Maxxton does better

Maxxton groeide het afgelopen decennium uit tot een onderneming met een uniek product voor de verblijfrecreatiebranche: een stabiel en volledig geïntegreerd ERP-systeem (Enterprise Resource Planning). Met het systeem kunnen recreatieparken onder meer hun boekingen verrichten, hun administratie en facturatie regelen, schoonmaak en onderhoud aansturen en marketingacties uitzetten. Door de razendsnelle internationale groei, ontbrak een duidelijke bedrijfsidentiteit. Bovendien had het bedrijf onvoldoende aantrekkingskracht op kwalitatief hoogwaardig IT-personeel om de bedrijfsgroei bij te kunnen benen.

Maxxton vroeg advies aan BOOM Communicatie, dat startte met een JEI-positioneringstraject om de huidige en gewenste situatie in kaart te brengen. Zowel in- als extern is grondig onderzoek gedaan naar de identiteit en het imago van Maxxton, dat vestigingen heeft in Nederland, Groot-Brittannië, India en de Verenigde Staten. Daarbij zijn zowel management, medewerkers als stakeholders bevraagd. In positioneringssessies zijn de kern- en merkwaarden van het bedrijf in kaart gebracht. “De vastgestelde identiteit geeft richting aan de manier waarop Maxxton haar ambities kan verwezenlijken”, vertelt Joop Maas, strategisch adviseur bij BOOM Communicatie. “Symbolen, communicatie en gedrag kunnen aan de hand van deze merkwaarden voortaan doelgericht worden gestuurd”.

 

ERP-systeem

De positie van Maxxton is uniek. Meerdere bedrijven zijn in de afgelopen jaren bezig geweest met het ontwikkelen van een integraal softwarepakket voor de recreatiebranche; vaak als doorontwikkeling op een deelsysteem dat zij al leverden. Vanwege de veelheid aan benodigde modules, de complexiteit ervan en de enorme investeringen die het vraagt, is het geen enkel bedrijf gelukt om tot een systeem te komen dat als ‘ERP-systeem’ bestempeld kan worden. Maxxton heeft dit systeem als enige echter wél tot wasdom gebracht. Met enorme voordelen voor klanten in termen van gemak, snelheid, efficiency en daarmee uiteindelijk kostenbesparing.

Maxxton logo

To good to be true

In theorie heeft Maxxton dus geen concurrentie. Toch is die er in de perceptie van de (potentiële) klant volop. Want alle aanbieders zeggen het beste systeem te kunnen leveren. Als Maxxton beweert ‘zelfs nog beter’ te zijn, wordt dat regelmatig als ‘to good to be true’ van de hand gedaan. Joop Maas: “Belangrijk element daarin was dat Maxxton haar bewijsvoering nog niet voldoende op orde had. Ben je de beste, laat dat dan ook zien. Onderbouw dat met casebeschrijvingen, met productbeschrijvingen en laat internationale opdrachtgevers zien, zoals één van hun aansprekende klanten met resorts op Hawaii. Op die manier is het authentiek en geloofwaardig”.

“Maxxton had haar bewijsvoering nog niet op orde. Ben je de beste, laat dat dan ook zien. En bewijs het met casebeschrijvingen, productspecificaties en met reacties van tevreden opdrachtgevers.”

Joop Maas (BOOM Communicatie)

Marktleider

BOOM Communicatie adviseerde Maxxton zich nadrukkelijk en wereldwijd als marktleider te profileren. Niet langer bescheiden, maar bewust van de unieke positie die het bedrijf heeft bereikt en de potentie die het daarmee heeft. In symbolen, communicatie en gedrag had Maxxton daarin nog een slag te maken. Zo werden logo en huisstijl in overeenstemming gebracht met de nieuwe positionering. Het nieuwe communicatieconcept laat niets meer aan de verbeelding over en maakt aan prospects duidelijk dat zij zichzelf niet te kort moeten doen met een softwarepakket als deeloplossing: ‘The holiday industry can do better’. Maxxton deelt hiermee haar ambitie om haar klanten te laten excelleren. Dat doet Maxxton met integrale software die efficiënt, gebruiksvriendelijk en kostenbesparend is. Joop Maas: “Maxxton communiceert nu duidelijk haar betekenis voor klanten en claimt de toonaangevende positie die ze hebben verkregen met hun unieke product. Door deze leidende positie te bekrachtigen, zijn zij nu ook aantrekkelijker voor potentiële werknemers. Ze stralen uit dat ze een toonaangevende en ambitieuze werkgever zijn. Daar wil je bij horen.”

Maxxton Responsive Website

Krachtig communiceren doet Maxxton onder meer ook via de vernieuwde website, die in het Nederlands en Engels is uitgerold. Aan de ontwikkeling ging een JEI-inventarisatietraject vooraf, waarin specifiek is gekeken naar de wensen en eisen ten aanzien van informatie-, interactie- en interfacedesign. Op basis van de vergaarde informatie heeft BOOM Communicatie de website ontworpen met oog op de verschillende doelgroepen van Maxxton: potentiële klanten en werknemers. Ook de content werd, in vorm en inhoud, in overeenstemming gebracht met de vastgestelde merkidentiteit én de behoeften van de doelgroepen.