Archief

Meer weten over techniek

De drie jaar geleden gestarte succesvolle jongerencampagne ‘Techknowlogy' krijgt een vervolg. De baanbrekende campagne, die gericht was op het interesseren van een brede groep jongeren voor techniekopleidingen, maakt in 2012 een verdiepingsslag door de verschillende ‘Techknowlogy-opleidingen' afzonderlijk voor het voetlicht te brengen. Bewustwording is daarbij het devies. Want: wat weten jongeren nu eigenlijk over techniek?

Aan technische beroepen kleven veel vooroordelen, zoals lage salarissen, altijd vieze handen en weinig status. Te weinig jongeren kiezen daarom voor een technische toekomst, terwijl de vraag vanuit het bedrijfsleven groot is.

Groei van 10%

Drie jaar geleden ontwikkelde BOOM Communicatie vanuit een adviestraject voor ROC Zeeland het communicatieconcept ‘Techknowlogy', waarmee techniek op een vernieuwende en aantrekkelijke manier werd neergezet. Het was de eerste campagne in Nederland die vanuit het BètaMentality-model werd ontwikkeld. De aanpak en de campagne hadden succes: de dalende instroom van de technische opleidingen werd omgebogen tot een groei van 10%! Een opvallend resultaat en een groei die inging tegen alle prognoses.

BètaMentality
BOOM-adviseur Joop Maas: “Het BètaMentality-model verdeelt jongeren in vier groepen op basis van de manier waarop ze tegen techniek aankijken. ROC's en hogescholen richten zich met hun technische studies voornamelijk op de ‘concrete bèta'. Dat is het soort jongeren dat een innerlijke ‘drive' heeft om met techniek aan de slag te gaan. Een groot potentieel uit de andere mentality-groepen blijft dus onbenut. Wij hebben inmiddels met een tiental cases in het hele land bewezen dat het mogelijk is om een bredere groep jongeren voor techniek te interesseren”.
Maas maakt daar wel een kanttekening bij: “Jongeren een ander beeld van techniekopleidingen voorschotelen, is één kant van de zaak. Maar als de interesse aangewakkerd is, moet de organisatie er wel klaar voor zijn om waar te maken wat je naar buiten toe beloofd. In onze advisering richten wij ons hier nadrukkelijk op in de vorm van diverse implementatieprogramma's die wij bij verschillende opdrachtgevers in gang hebben gezet”.

Bij ROC Zeeland is de Techknowlogy-aanpak succesvol gebleken in het interesseren van jongeren voor een technische opleiding op niveau 4. Joop Maas: “Bij de mbo-opleidingen op niveau 4 liggen volop kansen om meer jongeren voor techniek te werven. We hebben daarom bewust niet ingezet op de intrinsieke motivatie om met techniek aan de slag te gaan, maar op extrinsieke factoren, zoals geld verdienen, status krijgen, kennis opdoen, iets voor anderen kunnen betekenen, leren in een boeiende en stimulerende omgeving en jezelf ontplooien”.

Wat weet jij?
Techknowlogy bracht alle technische opleidingen onder één noemer aan de man. Er ontstond echter de behoefte om het communicatieconcept ook gericht in te kunnen zetten voor specifiek opleidingsvelden. Hiervoor heeft BOOM nu het statement ‘Wat weet jij over…?' ontwikkeld, waarmee jongeren uitgedaagd worden om dieper over één onderwerp na te denken. Over energie bijvoorbeeld. Want hoe vanzelfsprekend is het dat er stroom uit het stopcontact komt? Dat je overal het internet op kunt en dat je maar aan de thermostaatknop hoeft te draaien om het lekker warm te krijgen? Achter de opleidingen energietechniek ligt een hele wereld die voor jongeren vaak verborgen blijft: onderzoek doen, milieuvriendelijke oplossingen bedenken, klantgesprekken voeren. John Leeman, projectleider bij het Techniek en Design College van ROC Zeeland: “Toch komt altijd weer hetzelfde beeld naar voren van de elektromonteur die in een schakelkast staat te ‘rommelen'. Energietechniek is veel meer dan dat. We maken jongeren er met de nieuwe campagne bewust van hoe breed en interessant zo'n werkveld kan zijn. Dat geldt voor energietechniek, maar bijvoorbeeld ook voor watermanagement”.