Archief

Meiden op werkbezoek

Vandaag keek een groep vmbo-leerlingen rond in het BOOM-kantoor te Goes. Het jaarlijks terugkerend werkbezoek is onderdeel van het project ‘Meiden in de techniek' dat meisjes de kans geeft om intensief kennis te maken met de wereld van techniek en ict.

Na een presentatie en een rondleiding, werden de meiden met een praktijkopdracht aan het werk gezet. Onder begeleiding van grafische ontwerpers bedachten en maakten zij – eerst op papier en later op de computer – een uitnodiging voor de uitreiking van hun certificaten aan het eind van het project. De meiden gebruiken deze uitnodigingskaarten om hun eigen ouders uit te nodigen voor de feestelijke uitreiking van de certificaten. Tijdens de opdracht kwam naar voren dat het vak grafisch ontwerper veel technische aspecten bevat.

Rolmodellen
Het aantal meisjes dat voor een techniekgerelateerde opleiding kiest, is nog klein. Dat komt vooral door het stereotype beeld dat zij hebben van techniek. Ze onderkennen daardoor de mogelijkheden niet die deze sector biedt. Daarnaast kennen zij meestal geen mbo-studentes en vakvrouwen in deze disciplines, zodat het hen aan rolmodellen ontbreekt. Deelname aan het oriëntatietraject dompelt de meisjes onder in techniek en ict en heeft als meerwaarde dat zij bij alle onderdelen intensief contact hebben met mbo-studentes en vakvrouwen. Meisjes die het traject volgen, maken een bewustere keuze voor een vervolgopleiding. En daar is het de initiatiefnemers om te doen: een bewuste keuze, waarin techniek en ict het overwegen waard is.

Het project ‘Meiden in de techniek' is in het leven geroepen door VHTO, Landelijk Expertisebureau Meisjes en Bètatechniek, met financiële steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Platform Bèta Techniek. Vmbo-meisjes uit de derde klas van Christelijke Scholengemeenschap Walcheren, het Ostrea Lyceum, het Scheldemond College en het Calvijn College maken met dit project gedurende 12 weken kennis met verschillende technische en ict-opleidingen van Scalda.