Archief

Merkdenken bij koepel KPO

Het lijkt in eerste instantie geen eenvoudige opgave: ‘Hoe profileer je het beste van 21 individuele basisscholen met ieder een eigen identiteit én het beste van een overkoepelende gezamenlijke organisatie?'. Voor dat vraagstuk stond KPO Roosendaal na het uitbrengen van een innovatief digitaal jaarverslag waarmee gezamenlijk verantwoording werd afgedragen over 2011.

“De opgave bleek in de praktijk niet heel lastig”, zegt BOOM-adviseur Annemieke Boidin-van Egmond. “KPO Roosendaal is namelijk één grote familie met veel overeenkomsten en natuurlijk ook verschillen. Dat inzicht is voor KPO Roosendaal de aanzet geweest om voortaan verder te gaan met een nieuwe brandingstrategie: die van een ‘endorsed identity'”.

“Bij een ‘endorsed identity' zie je dat een merk, in dit geval KPO Roosendaal, eigenlijk bestaat uit twee lagen”, legt Annemieke Boidin-van Egmond uit. “De koepel én de school. Je start dus redenerend vanuit de school altijd met een gelaagdheid: je bent een school, maar maakt ook onderdeel uit van een groter geheel. De uitdaging daarbij is om de samenhang tussen de school en koepel tastbaar te maken én de eigenheid van beide lagen te bewaken. Op een strak keurslijf, eenheidsworst of een rigide doorgevoerde algemene vlag zit namelijk niemand te wachten. Dat is niet van deze tijd en niet authentiek. Dus ook niet geloofwaardig. Niet doen dus. KPO Roosendaal ging daarom ook op zoek naar een vorm waarbij alle scholen een eigen identiteit hebben kunnen behouden én tegelijkertijd onderdeel blijven uitmaken van één groot geheel.”

Twee werelden
Kees Mens, lid College van Bestuur van KPO, licht toe: “We combineren met deze vorm het beste van twee werelden: de voordelen van het kleinschalige van de afzonderlijke scholen en de voordelen van de schaalgrootte die we gezamenlijk als KPO-organisatie hebben. Deze zogenaamde ‘endorsed identity' wordt vaak met de familiemetafoor verduidelijkt: ‘voornaam-achternaam'. Binnen KPO heeft iedere school dezelfde achternaam (KPO) en er is gemeenschappelijk DNA: namelijk de missie, visie, kernwaarden en kernkwaliteiten van de stichting KPO. Iedereen heeft ook een unieke voornaam, zodat er sprake is van een eigen identiteit. Deze ‘voornaam-achternaam'-strategie zal binnen zowel onze interne als externe communicatie steeds de rode draad vormen en herkenbaar worden in de KPO-cultuur.”

Visualisatie
BOOM vertaalde de vastgestelde brandingstrategie door onder andere een nieuw algemeen logo en een bijpassende huisstijl te ontwikkelen. Daarnaast werkt BOOM een communicatiemix per school uit. Boidin-van Egmond licht toe: “Elke school kiest haar eigen beeldmerk uit een palet van kleuren en vormen. Het woordmerk dat daarbij wordt geplaatst, is voor elke school nagenoeg gelijk. ‘De Watermolen' heeft bijvoorbeeld de naam ‘KPO Basisschool de Watermolen' gekregen en de naam van ‘KBS De Appel' is veranderd in ‘KPO Basisschool De Appel'”.

Palet
Boidin-van Egmond vervolgt: “De huisstijl bevat een palet van zes communicatiekleuren. Naast de hoofdkleuren oranje en blauw van de koepel KPO kiest elke school zelf nog twee extra kleuren uit het kleurenpalet. Elke school krijgt hierdoor haar eigen visuele identiteit, waarbij de moederorganisatie KPO op de achtergrond duidelijk herkenbaar blijft”.

Pilot
Inmiddels zijn de voorbereidingen in de vorm van een pilot voor vier scholen begonnen. De scholen presenteren hun nieuwe huisstijl in de herfst van het nieuwe schooljaar 2012-2013. Vanaf het nieuwe schooljaar zullen de 17 andere KPO-scholen hetzelfde traject doorlopen, waarna uiteindelijk in 2013 alle scholen een eigen onderscheidende visuele stijl hebben die past binnen een groter geheel.

In 2011 ontwikkelde BOOM voor KPO Roosendaal een innovatief digitaal jaarverslag, waarin leerlingen de hoofdrol spelen. In de vorm van een fotowand met daarop KPO-medewerkers en -leerlingen werden korte filmpjes over belangrijke thema's als onderwijs, personeel, kwaliteit, ICT, financiën en huisvesting ontsloten. De kinderen deden daarbij het woord zodat het jaarverslag aansluiting vond bij de belevingswereld van kinderen en stakeholders.