Archief

Merken populair op social media

Merken zijn populair bij social media-gebruikers. Eén op de drie Nederlandse Facebook-leden en Twitteraars volgt één of meerdere merken. Bij Hyves is dit één op de vier gebruikers. Voor merken is het zinvol om met fans in contact te komen. Online interactie tussen de consument en een merk kan namelijk leiden tot een waardevolle relatie. Deze conclusies komen naar voren uit onderzoeken die verricht zijn naar de effectiviteit van merken op social media. Een samenvatting…

Intomart GfK heeft een steekproef gehouden onder circa 75.000 Nederlanders (dertien jaar en ouder) die gebruikmaken van internet. Uit de resultaten lijkt Twitter een beter platform te zijn voor het volgen van meerdere merken dan Facebook en Hyves. Twitter-gebruikers volgen gemiddeld 2,9 merken, Facebook-gebruikers gemiddeld 2,2 merken en Hyves-leden volgen in vergelijking met Twitter en Facebook de minste merken. Op het Nederlandse netwerk is men vriend van gemiddeld 1,8 merken.

Populair bij jongeren
De merken zijn het populairst onder jongeren in de leeftijd van 13 tot 34 jaar. Ook hoogopgeleiden hebben bij de genoemde platformen vaker een connectie met een merk. De onderzoekers noemen het opvallend dat vrouwen op Facebook en Hyves vaker merken volgen dan de mannelijke gebruikers. Op Twitter is dit juist andersom. Op dit platform linken de mannen vaker met merken dan vrouwen. De online connecties tussen consument en merk kunnen leiden tot een positief resultaat. Dat blijkt uit onderzoek van Social Embassy in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen.

Sociale interactie effectief
Aan de hand van een experiment hebben de onderzoekers de invloed van Facebook op de relatie tussen mens en merk onderzocht. Aan 334 respondenten werd gevraagd zich in te leven in een scenario dat het fictieve merk en de mate van interactie beschreef. Uit de resultaten blijkt dat het ‘liken' (het geven van positieve feedback) van en reageren op berichten van merken de brand commitment (de toewijding aan een merk) versterkt. Wanneer een merk op Facebook communiceert met fans draagt dit bij aan een waardevolle relatie. Daarnaast is er een verschil tussen mensen die niets doen (passives); degene die de fanpagina ‘liken' en alleen berichten lezen (consumers); en de gebruikers die zowel berichten lezen, ‘liken' als erop reageren (contributors). De laatste groep vertoont de hoogste toewijding. Maar ook zonder interactie heeft een ontmoeting met een merk op Facebook een positief effect op de brand commitment. Gebruikers die alleen berichten lezen, hebben meer committent naar een merk dan mensen die geen fan zijn geworden.

Waardevolle relatie

Volgens de onderzoekers moet een merk altijd proberen om consumenten actief te laten participeren op de fanpagina: “Interactie tussen mens en merk laat de fan ervaren dat hij een waardevolle relatie met het merk aan het opbouwen is. Daardoor voelt hij meer commitment naar het merk. Het transformeren van passieve consumers in actieve contributors is volgens het onderzoek een belangrijke uitdaging voor merken”.

Geraadpleegde bron: Adformatie.nl.