Archief

Merkregistratie pure noodzaak

Niet alleen startende ondernemers of reorganiserende bedrijven hebben te maken met de registratie en bescherming van nieuwe logo's, bedrijfsnamen en merken. Veel organisaties zijn zich niet bewust van de risico's van het niet bij de juiste instanties registreren en daarmee beschermen van intellectueel eigendom. Registratie is een investering die slechts een fractie inhoudt van de risico's die men anders loopt.

“Het is helaas een misverstand te denken dat enkel het (eerste) gebruik van een handelsnaam voorziet in het alleenrecht op die naam. Ook de inschrijving bij de KvK biedt geen rechtsgeldige bescherming. Een zogenoemd ‘depot' van uw merk of model bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, vaak ‘Benelux merkenbureau' genoemd, biedt dat wel”, aldus communicatieadviseur Roderik Wijkstra. BOOM Communicatie ondersteunt veel van haar klanten bij de registratie en de daaropvolgende merkbewaking.

Registratie
De meeste bedrijven werken hard aan een reputatie van dienstbare, klantvriendelijke en betrouwbare partij. De goodwill die is verworven kleeft nadrukkelijk aan de merknaam. Het is daarom van belang deze naam goed te beschermen. Een organisatie die een merknaam of beeld als eerst registreert bij het Benelux Merkenbureau, heeft het exclusieve recht op het voeren van deze merknaam of het gebruik van een beeld. Andere partijen kunnen na deze registratie geen aanspraak meer doen op die merknaam of dat ontwerp. “In een naamgevingstraject wordt altijd onderzoek gedaan naar de beschikbaarheid van de nieuwe merknaam om te voorkomen dat klanten in conflict raken met bedrijven die een soortgelijke naam hebben geregistreerd”, zegt Roderik Wijkstra.

Merkbewaking
Wijkstra adviseert klanten bij registratie altijd een zogenoemd ‘abonnement op latere merken' af te sluiten. Periodiek wordt per registratie een overzicht van mogelijk conflicterende nieuwe inschrijvingen geanalyseerd. Wanneer wordt ingeschat dat met een registratie de goodwill van een klant in het geding komt, neemt BOOM contact op met de klant zodat vanuit het alleenrecht kan worden besloten of er actie ondernomen wordt. In eerste instantie houdt dit veelal in dat contact opgenomen wordt met de partij die verantwoordelijk is voor de conflicterende registratie. Wanneer partijen er dan samen niet uitkomen moet in sommige gevallen de rechter een oordeel vellen. Feit blijft dat degene die als eerste de registratieprocedure heeft doorlopen in de meeste gevallen beschermd is. Eén van de voorwaarden is dat de registratie niet te kwader trouw heeft plaatsgevonden. Dat houdt in dat een registratie bewust heeft plaatsgevonden om een andere partij bewust te benadelen, bijvoorbeeld door een logo te imiteren. Dit geldt overigens ook voor het claimen van domeinnamen. Het is niet toegestaan een domeinnaam te kwader trouw te claimen met als doel deze op termijn te verkopen aan de benadeelde partij.

Juridische ondersteuning
Roderik Wijkstra: “Merkregistratie is een serieuze aangelegenheid. BOOM onderhoudt daarom contacten met gespecialiseerde juridische partijen die bij vragen of geschillen kunnen ondersteunen. Ook vragen op het gebied van auteursrecht, octrooien, modellen- en merkenrecht, terreinen waar de meeste organisaties zich veelvuldig op begeven, kunnen zo worden beantwoord”.