Archief

Merkregistratie versterkt positie

Ondernemers zijn zich er onvoldoende van bewust dat een niet-geregistreerde merknaam risico's met zich meebrengt. Zij denken vaak dat de registratie van hun bedrijfsnaam in het Handelsregister voldoende bescherming biedt. Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat slechts een kwart van de bedrijven de namen van hun producten of diensten op de juiste wijze beschermt als merk.

Onduidelijkheid
Waar het de registratie van merknamen betreft, heerst er onder bedrijven onduidelijkheid. Zo geeft 30 procent van de ondernemers aan niet te weten of hun merknamen beschermd zijn. Ook wordt er weinig werk gemaakt van de bescherming van de beeldmerken waarin die namen verwerkt zijn. Van de respondenten gebruikt 80 procent een logo. Daarvan is driekwart niet vastgelegd bij een officiële instantie. De achterliggende gedachte bij ondernemers is meestal dat hun logo al voldoende bescherming zou hebben door het auteursrecht.

Conflict
Onenigheid tussen ondernemingen over hun gehanteerde namen, komt regelmatig voor. Zo heeft één op de tien ondernemers wel eens een conflict gehad over een merknaam of een logo. Joop Maas, adviseur bij BOOM Communicatie: “Dat geeft aan hoe belangrijk het is om goed vast te leggen dat jij de exclusieve eigenaar bent van een merknaam, beeldmerk of slogan. Pas als je dat bij een officiële instantie hebt gedaan, ben je gewapend tegen iemand anders die met een soortgelijke naam, logo of slogan aan de slag gaat. Het is een wijdverbreid misverstand dat je enkel en alleen omdat je de eerste was, sterk staat in een merkconflict. Je moet dan namelijk nog maar eens eerst bewijzen dat je dat merk inderdaad als eerste bedacht en gebruikt hebt. Een officiële registratie levert je die bewijskracht”.

BBIE
Afhankelijk van hoe en waar het merk gebruikt gaat worden, zijn er voor registratie verschillende mogelijkheden. Voor merken die binnen Nederland gaan gelden, is het gebruikelijk tot registratie over te gaan bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Naast namen, logo's en slogans, kunnen hier ook modellen, tekeningen, vormen, afkortingen en kleuren gedeponeerd worden. Bij de registratie is het van belang dat het merk, beeld of vorm onderscheidend is. Met een registratie bij het BBIE kunnen ondernemers bezwaar maken wanneer anderen onder een soortgelijke naam of met een soortgelijk logo de markt betreden. Daarnaast kunnen organisaties bij het bureau nagaan of het merk dat zij willen registeren in conflict is met eerdere gedeponeerde merken.

Maas: “Indien er zich een conflicterend merk aandient, is het overigens niet het BBIE dat daar tegen optreedt. Dat blijft altijd de verantwoordelijkheid van de merkhouder zelf. Met het depot in de achterzak, sta je dan natuurlijk wel een stuk sterker. De andere partij had zich er via het register dan namelijk van op de hoogte kunnen stellen dat de merknaam, het logo of de slogan al in gebruik was”.

Geraadpleegde bronnen: Kvk.nl, Bbie.nl.