Archief

Middelburg reikt besparingsprijs uit

Ronald Dijkhuizen en Sylvia Brand zijn vorige week uitgeroepen tot winnaar van de actie ‘Middelburg energieneutraal'. Zij kunnen 5.000 euro op hun bankrekening bijschrijven. Daarnaast mochten zij een bedrag van 10.000 euro toewijzen aan een vereniging, stichting of kerk in hun gemeente. Dat is FC Dauwendaele geworden. Gisteren reikte wethouder Dekker de cheque van 10.000 euro uit aan deze voetbalclub.

Middelburg wil in 2050 een energieneutrale gemeente zijn. De gemeente neemt daar zelf concrete stappen voor. Om de doelen te bereiken, is ook de inzet van de inwoners nodig. Daarom brengt de gemeente het belang van een energieneutrale toekomst bij hen onder de aandacht en stimuleert zij hun energiebesparende maatregelen. Een voorbeeld is de actie ‘Middelburg energiecentraal'; een energiebesparingswedstrijd waarvoor gisteren de hoofdprijs werd uitgereikt.

Met de actie ‘Middelburg energieneutraal' wil de gemeente Middelburg zogenoemde ‘labelsprongen' van woningen stimuleren. Ieder huis heeft een energielabel dat aangeeft hoe energiezuinig de woning is en wat er beter kan. Dat gaat bijvoorbeeld om het aanbrengen van dak-, muur-, of vloerisolatie, het vervangen van ruiten met enkel glas door dubbel glas, het installeren van zonnepanelen of het optimaliseren van de verwarmingsinstallatie. Met als directe voordelen een lagere energierekening en meer wooncomfort. Met de actie maakte iedere bewoner die de afgelopen periode energiebesparende maatregelen trof, kans op een prijs van 5.000 euro. Daar bovenop mocht de winnaar nog eens 10.000 euro beschikbaar stellen aan een vereniging of stichting binnen de gemeente, die dat bedrag moet investeren in energiebesparende maatregelen voor zichzelf.

BOOM Communicatie bedacht de opzet van de actie vanuit de wens van de gemeente Middelburg om inwoners te belonen voor hun energiebesparende inspanningen. Hans van den Boom, directeur en strategisch adviseur bij BOOM Communicatie: “Het was niet mogelijk een subsidie te geven aan iedereen die een labelsprong zou gaan maken met zijn woning. Daar was onvoldoende budget voor. Door een aanzienlijk deel van het budget uit te trekken voor één winnaar en deze winnaar bovendien een club aan te laten wijzen die een nog groter bedrag ontvangt, werd het heel interessant om deel te nemen. Met name voor de leden van clubs en kerken, die met hun inspanningen niet alleen zichzelf, maar ook hun stichting of vereniging een goede dienst konden bewijzen. Om die reden werden verenigingen betrokken bij het promoten van de actie en bij het stimuleren van hun leden om aan de slag te gaan met energiebesparende maatregelen aan hun woning. Want: hoe meer leden er meededen, des te groter werd de kans dat de eigen club aangewezen kon worden als begunstigde van de subsidie. Het mes sneed dus aan meerdere kanten. Zo konden we met een relatief laag budget toch veel bereiken!”

De gemeente had de opdracht bij diverse bureaus uitgezet en koos uiteindelijk de alternatieve aanpak van BOOM Communicatie. Naast de campagneopzet, ontwikkelde BOOM ook het projectlogo (met de kenmerkende Middelburgse abdijtoren ‘Lange Jan' als middelpunt) en diverse communicatiemiddelen zoals de website, een Facebookcampagne, posters en de toolbox voor deelnemende clubs.