Archief

Ministerie kiest BOOM voor Rijkscampagne

BOOM Communicatie gaat de nationale campagne verzorgen rondom de Rijkspas; een multifunctionele smartcard die toegang biedt tot gebouwen en systemen van de Rijksoverheid. Momenteel beschikken al ongeveer 130.000 rijksambtenaren over de pas. De campagne moet alle pashouders wijzen op nieuwe mogelijkheden van de Rijkspas.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in Den Haag heeft voor een samenwerking met BOOM gekozen na een aanbestedingstraject. Belangrijk selectiecriterium was het plan van aanpak met de te bereiken effecten.

Joop Maas, adviseur bij BOOM, over het waarom van de campagne: “Rijksambtenaren kennen de Rijkspas nu vooral als een soort ID-kaart en als toegangsbewijs om hun eigen rijksgebouw binnen te komen. Aan de pas worden nu steeds meer functionaliteiten gekoppeld, die het komende jaar onder de aandacht moeten worden gebracht van pashouders. Eén daarvan is het toegang krijgen tot meerdere rijksgebouwen, de zogenaamde interdepartementale toegang. Pashouders hoeven dus niet meer per se elke dag naar zijn of haar ‘eigen' werkplek te gaan en kunnen snel naar binnen voor besprekingen. De pas levert op die manier nog meer gebruiksgemak en efficiencyvoordelen op.”

De voorbereidingen voor de campagne zijn al meteen in volle gang, omdat de campagnemiddelen eind januari al klaar moeten liggen voor de lancering. Zodra die campagne van start gaat, volgt daar op deze website meer informatie over. Hans van den Boom, directeur en adviseur bij BOOM Communicatie: “Dat is overigens ook een reden dat het Ministerie voor BOOM heeft gekozen. We zijn no-nonsense, praktisch en snel. We analyseren het probleem en komen snel met goede oplossingen, zo kunnen er snel slagen worden gemaakt. We merken dat dat in de overheidssector steeds belangrijker wordt. Men heeft met minder mensen en minder budget behoefte aan een partner die snel en efficiënt resultaat boekt voor de overheid. En dan komt onze praktische instelling goed van pas”.