Archief

Minors overeind ondanks ramp

De ramp met de kerncentrale in Fukushima heeft wereldwijd veel losgemaakt. De weerstand tegen kernenergie is in korte tijd enorm gegroeid. Tegen die achtergrond krijgen mbo- en hbo-studenten op donderdag 30 juni de allereerste certificaten uitgereikt van hun minor Nucleaire Technologie. De vraag die zich voordoet is: heeft zo'n certificaat voor deze studenten eigenlijk nog wel waarde?

De 36 studenten die donderdag hun certificaat in ontvangst mogen nemen, zijn met hun minor gestart in september 2010, toen kerncentrales door het overgrote deel van de Nederlandse bevolking nog werden gezien als veilig en als noodzakelijke energiebronnen voor de toekomst. Binnen een paar maanden tijd is die opinie drastisch gewijzigd. De Duitse regering heeft inmiddels zelfs al besloten om op termijn al hun kerncentrales te sluiten. Dat betekent niet dat het kernenergietijdperk abrupt ten einde komt. Waar gesproken wordt over sluiting van centrales, zal dat pas over enkele tientallen jaren daadwerkelijk geëffectueerd worden. Dat betekent in de tussentijd dat er nog volop een beroep zal worden gedaan op vakbekwame nucleaire technici. Om nog maar niet te spreken over de behoefte aan personeel die zal ontstaan door de bouw van een nieuwe, tweede kernenergiecentrale in Borssele. Want ondanks de veranderingen in de publieke opinie, houden het kabinet-Rutte en gedoogpartner PVV vast aan de plannen om die tweede kerncentrale te bouwen.

Groei nucleaire sector
In de kernenergiesector blijft er dus een groeiende vraag naar nucleaire technici. Maar dat geldt ook voor andere nucleaire branches. Want ook in ziekenhuizen, in laboratoria, bij inspecties en zelfs bij de productie van drinkwater en voedingsmiddelen, wordt er steeds meer met nucleaire technieken gewerkt. Daarmee groeit ook de behoefte aan goed opgeleide nucleaire technici. De voor Nederland unieke mbo- en hbo-minors Nucleaire Technologie spelen hier op in. De minors zijn opgezet door TU Delft, Hogeschool Zeeland, ROC Westerschelde, ROC Zeeland, COVRA, EPZ, Economische Impuls Zeeland, Technocentrum Zeeland en DELTA. Voor de werving van studenten die deze minors moesten gaan volgen, hebben de projectpartners een beroep gedaan op BOOM Communicatie, die vanuit ervaringen met het BètaMentality-model een brede doelgroep kon interesseren voor de minors.

BètaMentality
Het BètaMentality-model verdeelt jongeren in vier types voor wat betreft hun houding ten opzichte van techniek: concrete bèta's, carrièrebèta's, geïnteresseerde generalisten en non-bèta's. Vooral concrete bèta's kiezen van oudsher voor een technische beroepsopleiding, maar gebleken is dat ook bij carrièrebèta's en geïnteresseerde generalisten die interesse latent aanwezig is. De specifieke kennis van en ervaring met het ‘mentality-model' heeft BOOM inmiddels in diverse projecten toegepast, zoals een imagocampagne voor de Elektrosector en een adviestraject voor de technische opleidingen van Albeda College. Een campagne die BOOM vanuit het model ontwikkelde voor ROC Zeeland, heeft nationaal de aandacht getrokken (zie het artikel 'Aanpak Techknowlogy is revolutionair' op deze website). Deze campagne doorbreekt het stereotype beeld van techniek, schudt het slechte imago af en is volledig afgestemd op de belevingswereld en motieven van de doelgroepen.

NU-technologie
Voor de nucleaire minors ontwikkelde BOOM vorig jaar een communicatieconcept dat de beladen term 'nucleaire technologie' vertaalt naar het daadkrachtige, appellerende statement 'NU-technologie'. De visuele communicatie is toegankelijk en oogt vriendelijk; een tegenstelling tot de gangbare manier waarop nucleaire technologie aan de man wordt gebracht. Een zorgvuldig voor deze rol gecaste jongen en meid staan centraal in alle visuals, waarachter het brede toepassingsgebied van nucleaire technologie in een van een atoom afgeleide vorm wordt getoond. De campagne laat zien dat een nucleaire opleiding niet automatisch een baan binnen een kerncentrale oplevert, maar dat de mogelijkheden voor een mooie carrière veel breder zijn. Doordat er destijds voor deze insteek is gekozen, is de campagne ook nu – na de gebeurtenissen met de centrale in Fukushima – nog steeds toepasbaar.