Archief

Mooi werk op het water

“Een beeld zegt nog altijd veel meer dan woorden. Bij de ontwikkeling van corporate beeldmateriaal is het daarom van essentieel belang stil te staan bij welke boodschappen de te ontwikkelen beelden uitdragen. Zorgvuldig ontwikkeld corporate beeldmateriaal ondersteunt de centrale boodschap en de gewenste visuele identiteit van een organisatie”, zegt BOOM-adviseur Guido Gielen naar aanleiding van een fotoreportage voor Chemgas Shipping in de Rotterdamse haven. Gielen legde onder andere de diverse beroepsfuncties vast die op een gastransportschip aanwezig zijn.

Volgens Gielen zat de uitdaging bij de fotoreportage vooral in het vastleggen van de diverse beroepsfuncties die op een gastransportschip uitgeoefend worden: “Chemgas Shipping had onder andere voor haar arbeidsmarktcommunicatie eigentijdse beelden nodig die bijdragen aan een authentieke, relevante en onderscheidende branding van de onderneming. Reden om de functies op een gastransporter zoals stuurman, schipper, eerste matroos en kapitein visueel te maken. Specifiek aandachtspunt daarbij was dat gastransport over water veel specifieke en technische handelingen vergt van de bemanning. Ook deze complexe taken dienden duidelijk naar voren te komen in de beelden”.

Veiligheidsvoorschriften
Aan gastransport over water zijn veel belangrijke veiligheidsvoorschriften en regels verbonden die ook tijdens het fotograferen in acht moesten worden genomen. Gielen: “Tijdens de fotoshoot vormden de veiligheidsregels op het schip een belangrijk uitgangspunt. Aan boord waren bijvoorbeeld niet alle conventionele camerastandpunten en cameraposities toegestaan vanwege de geldende veiligheidsvoorschriften. Dit maakte de fotoshoot tot een mooie uitdaging voor zowel de fotograaf als het begeleidingsteam”.

Regie
Volgens Gielen is het voeren van een goede regie bij fotoreportages erg belangrijk: ‘'Reclame komt van het Latijnse reclamare, wat letterlijk ‘weergalmen' betekent. Foto's of beelden in reclame- of communicatie-uitingen behoren een communicatieboodschap te ondersteunen of letterlijk te weergalmen. Lukt dat niet, dan hebben foto's of beelden een averechtse werking op de boodschap. In het geval van Chemgas Shipping is goed gelet op de doorvertaling van bepaalde beroepsdetails in de foto's, maar ook of de foto's de overkoepelende communicatieboodschap van Chemgas Shipping, ‘Mooi werk op het water', bekrachtigen. Dat thema moest in de foto's flink doorwegen”.

Arbeidsmarktcommunicatie
De nieuw geschoten beelden worden nu door BOOM benut bij de ontwikkeling van allerhande communicatiemiddelen voor Chemgas Shipping. Gielen: “Denk hierbij aan de arbeidsmarktcommunicatie van Chemgas Shipping zoals vacatures en carrièregidsen, maar ook aan de website en andere online marketing. In al deze middelen wordt in woord en beeld duidelijk dat Chemgas Shipping staat voor mooi werk op het water!”.

Chemgas Shipping, marktleider in Noordwest-Europa in het vervoer van onder druk vloeibaar gemaakte gassen met schepen tot 3500 m³, is gespecialiseerd in het vervoer van petrochemische gassen (LPG) over water. Met haar vloot van binnenvaartschepen vervoert Chemgas Shipping vloeibare gassen van Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam tot diep in Europa. Haar zeevloot vaart in Noordwest-Europa. Chemgas Shipping is onderdeel van Jaegers Group Company.