Archief

Nadenken over Driestar Hogeschool

Driestar hogeschool leidt docenten en pedagogen op, gericht op het christelijk onderwijs. De filosofie en aanpak van Driestar hogeschool onderscheidt zich daarmee van veel andere hogescholen die ook lerarenopleidingen aanbieden voor het basisonderwijs (Pabo) en voortgezet onderwijs. In de nieuwe wervingscampagne stelt Driestar haar unieke karakter centraal door haar doelgroep aan het denken te zetten over de manier waarop zij straks voor de klas willen staan.

In de nieuwe wervingscampagne stelt Driestar hogeschool niet haar eigen opleidingen centraal, maar legt het de nadruk op de kwaliteiten die van een toekomstig docent of pedagoog worden gevraagd. Prikkelende statements dagen de doelgroep uit zich te verplaatsen in alledaagse situaties uit de onderwijspraktijk en te bepalen hoe zij daar zelf mee om zouden gaan. Door jongeren op deze manier aan te spreken, geeft Driestar hogeschool inhoud aan belangrijke de thema's bij het lesgeven en laat zij de toekomstige studenten zien wat er straks van hen verwacht wordt. Hierdoor komt naar voren dat het docentschap veel meer is dan lesgeven alleen.

In nauwe samenwerking met Driestar hogeschool ontwikkelde BOOM Communicatie de nieuwe campagne. De campagnelijn is inmiddels doorontwikkeld in varianten voor alle opleidingen van de hogeschool, gericht op pabo, lvo (leraar voortgezet onderwijs) en pedagogiek. Ze worden online én in de traditionele media ingezet, waaronder in het Reformatorisch Dagblad.

Joop Maas van BOOM Communicatie: “Wij pleiten er altijd voor dat organisaties zich richting hun doelgroepen presenteren vanuit de aspecten die kenmerkend zijn. Driestar hogeschool doet dat met deze campagne nadrukkelijk. In dit geval door thema's aan te roeren waarin de christelijke identiteit naar voren komt. De voorbeelden zetten aan tot denken en vinden op die manier aansluiting bij de doelgroepen van de verschillende opleidingen: jongeren die een waardevolle inbreng willen hebben voor het christelijk onderwijs in Nederland of daarbuiten”.

Driestar educatief
Driestar hogeschool maakt deel uit van Driestar educatief; een praktijkgericht kenniscentrum voor christelijk onderwijs. De hogeschool leidt jongeren op tot leraar, de dienst onderwijsadvies adviseert en ondersteunt leraren en de divisie managementadvies richt zich op het leiding geven binnen scholen.