Archief

Nieuw gezicht voor VCO

Het jaar 2009 luidt voor de scholengroep VCO vernieuwing in op het gebied van communicatie. Op 6 januari is het nieuwe logo, dat de basis vormt voor de ontwikkelde huisstijl en promotionele stijl, op een feestelijke manier onthuld aan alle medewerkers. VCO Middelburg is een vereniging voor christelijk basisonderwijs in de gemeente Middelburg, waaronder zes basisscholen ressorteren.

Het afgelopen jaar heeft VCO Middelburg onder begeleiding van BOOM® een aantal communicatieaspecten onder de loep genomen. Op basis van een communicatieadviesplan onderneemt de vereniging nu initiatieven om onder meer de promotie van de scholengroep naar een hoger niveau te tillen en de informatievoorziening te professionaliseren. Dit betekent voor de basisscholen dat in de komende jaren een aantal communicatiemiddelen en -momenten wordt herzien. Dit om ervoor te zorgen dat de informatie die wordt gegeven beter aansluit op de informatiebehoefte die er bij verschillende doelgroepen bestaat. Ook zullen de scholen gezamenlijk een prominentere en duidelijkere plaats in gaan nemen in de ‘markt' van het primair onderwijs in de gemeente Middelburg. In alle communicatie-uitingen zal zowel met tekst als beeld op uniformere wijze helder worden gemaakt waar de groep voor staat en wat de meerwaarde van een VCO-school is voor ouders die zich ter voorbereiding op een schoolkeuze oriënteren.

Het logo, dat een variant kent voor iedere school, is een eerste stap om duidelijk te maken dat de scholen bij een groep horen waar ouders en andere relaties een goede kwaliteit en positieve onderwijsbenadering van mogen verwachten. Door het gebruik van blokjes en het frisse en vrolijke kleurgebruik wordt een link gelegd naar primair onderwijs en de zes basisscholen. Het logo zal samen met een moderne en herkenbare huisstijl in eerste instantie te zien zijn op onder meer brieven, enveloppen, visitekaartjes en vlaggen. Met de ontwikkelde promotionele vormgevingsstijl wordt aansluiting gezocht bij de belevingswereld van ouders met jonge kinderen. De kleurrijke foto's en vormgeving waarin de blokjes op speelse wijze terug komen, ontlokken een positief gevoel en ondersteunen de inhoud van de communicatie-uitingen.